שאלה בנוגע לאופן הצבעה של אסיפה כללית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • חיים גולדנברג

  נשלח ע"יחיים גולדנברג 14:51, 11 בנובמבר 2012

  שלום. בתקנות האגודות השיתופיות מצוין כי ההצבעה על הצעות החלטה באסיפה כללית תתבצע במהלך האסיפה באילו בתקנות האגודה שלנו מצוין כי "ההצבעות שנכללו בסדר יומה של האסיפה הכללית ונדונו בה יתבצעו במועד מאוחר יותר ובקלפי שאינה ניידת". השאלה שלי היא כאשר מבקשים לשנות את תקנות האגודה עפ"י תקנה 7 של תקנות האגודות השיתופית , האם גם אז ההצבעה במקרה זה צריכה להתבצע במועד מאוחר יותר כפי שמתבצעות שאר ההצבעות או שבגלל שמדובר בביצוע תקנה 7 לשינוי תקנון האגודה , ההצבעה צריכה להיות במהלך האסיפה בניגוד למפורט בתקנות האגודה. שבוע טוב. חיים

  השב
 • 19:28, 11 בנובמבר 2012

  שלום רב!
  תקנות 6 ו-7 של "תקנות האגודות השיתופיות(רשויות האגודה), תשל"ה-1975" קובעות התניות אחדות לדיון ולהצבעה באסיפה הכללית, ובהן - דרישת קוורום חוקי במועד תחילת האסיפה, וכן האמור בתקנה 6(ג):
  "באסיפה כללית יש לדון רק בעניינים שהיו בסדר יומה של האסיפה, כפי שפורסם בהודעה בדבר כינוס האסיפה"; כך גם לגבי "אסיפה נדחית", המתכנסת בהעדר מנין חוקי כנ"ל, כהוראת תקנה 7(ב).

  אופן "הצבעה באסיפה" איננו מוסדר בתקנות 7-6, אלא בתקנה 11 לתקנות הנ"ל: "ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידים, או בדרך אחרת שנקבעה בתקנות האגודה."
  לפי המתואר בשאלה לגבי האגודה המדוברת, ויתרו החברים שם, מראש ובאופן קבוע ו"גורף", על הנוחות והיעילות של קיום הצבעה ( גלויה או בקלפי ) במעמד כינוס האסיפה, והחמירו עם עצמם בהוראת-התקנון - כל הצבעה תהיה חשאית ובקלפי נידחית.
  הצבעה לפי התקנון כאמור, באה בגדרה של תקנה 11, המצוטטת לעיל; לכאורה - היא אף איננה נסתרת ע"י תקנות 6 ו-7 הנ"ל, אשר משמעותן מוסברת לעיל
  (( במקרה של סתירה - גוברות "תקנות האגודות השיתופיות" על תקנון האגודה! )). עם זאת, מעניין לדעת, מהם האינטרסים החשובים ו"הרגישים" אשר מנסחי-התקנון ביקשו לשריין כאן לחברי-האגודה כולם, עד כדי חשש מהחלטה "חפוזה" באסיפה כללית, הדנה ... בנושא כלשהו. אם אין הצדקה לחומרה המיוחדת הזו - ראוי לפחות להגמישה.

  אם אכן יתוקן התקנון בנושא זה, כנרמז בשאלה - ניתן יהיה לצמצם את תחולת הוראתו המחמירה, רק למקרים בהם תידרש הצבעה בקלפי-נידחית ע"י אחוז מינימלי מסויים מהמשתתפים באסיפה הכללית המדוברת, או בדרישה בכתב שהומצאה עד לפתיחת האסיפה מצד אחוז מינימלי מוגדר של כלל חברי-האגודה ( או מספר מוחלט של מינימום חברים שידרשו בכתב ומראש כאמור ), גם אם לא הופיעו לאסיפה. כהשלמה למוצע: בכל יתר המקרים - יקבע הרוב באסיפה את דרך ההצבעה בנושא שנדון במהלכה, ככל המותר לפי "תקנות האגודות השיתופיות".

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.