• 11 בנובמבר 2012

  שאלה בנוגע לאופן הצבעה של אסיפה כללית

  שלום. בתקנות האגודות השיתופיות מצוין כי ההצבעה על הצעות החלטה באסיפה כללית תתבצע במהלך האסיפה באילו בתקנות האגודה שלנו מצוין כי "ההצבעות שנכללו בסדר יומה של האסיפה הכללית ונדונו בה יתבצעו במועד מאוחר יותר ובקלפי שאינה ניידת". השאלה שלי היא כאשר מבקשים לשנות את תקנות האגודה עפ"י תקנה 7 של תקנות האגודות השיתופית , האם גם אז ההצבעה במקרה זה צריכה להתבצע במועד מאוחר יותר כפי שמתבצעות שאר ההצבעות או שבגלל שמדובר בביצוע תקנה 7 לשינוי תקנון האגודה , ההצבעה צריכה להיות במהלך האסיפה בניגוד למפורט בתקנות האגודה. שבוע טוב. חיים

  11 בנובמבר 2012
 • 11 בנובמבר 2012

  שאלה בנוגע לאופן הצבעה של אסיפה כללית

  שלום רב!
  תקנות 6 ו-7 של "תקנות האגודות השיתופיות(רשויות האגודה), תשל"ה-1975" קובעות התניות אחדות לדיון ולהצבעה באסיפה הכללית, ובהן - דרישת קוורום חוקי במועד תחילת האסיפה, וכן האמור בתקנה 6(ג):
  "באסיפה כללית יש לדון רק בעניינים שהיו בסדר יומה של האסיפה, כפי שפורסם בהודעה בדבר כינוס האסיפה"; כך גם לגבי "אסיפה נדחית", המתכנסת בהעדר מנין חוקי כנ"ל, כהוראת תקנה 7(ב).

  אופן "הצבעה באסיפה" איננו מוסדר בתקנות 7-6, אלא בתקנה 11 לתקנות הנ"ל: "ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידים, או בדרך אחרת שנקבעה בתקנות האגודה."
  לפי המתואר בשאלה לגבי האגודה המדוברת, ויתרו החברים שם, מראש ובאופן קבוע ו"גורף", על הנוחות והיעילות של קיום הצבעה ( גלויה או בקלפי ) במעמד כינוס האסיפה, והחמירו עם עצמם בהוראת-התקנון - כל הצבעה תהיה חשאית ובקלפי נידחית.
  הצבעה לפי התקנון כאמור, באה בגדרה של תקנה 11, המצוטטת לעיל; לכאורה - היא אף איננה נסתרת ע"י תקנות 6 ו-7 הנ"ל, אשר משמעותן מוסברת לעיל
  (( במקרה של סתירה - גוברות "תקנות האגודות השיתופיות" על תקנון האגודה! )). עם זאת, מעניין לדעת, מהם האינטרסים החשובים ו"הרגישים" אשר מנסחי-התקנון ביקשו לשריין כאן לחברי-האגודה כולם, עד כדי חשש מהחלטה "חפוזה" באסיפה כללית, הדנה ... בנושא כלשהו. אם אין הצדקה לחומרה המיוחדת הזו - ראוי לפחות להגמישה.

  אם אכן יתוקן התקנון בנושא זה, כנרמז בשאלה - ניתן יהיה לצמצם את תחולת הוראתו המחמירה, רק למקרים בהם תידרש הצבעה בקלפי-נידחית ע"י אחוז מינימלי מסויים מהמשתתפים באסיפה הכללית המדוברת, או בדרישה בכתב שהומצאה עד לפתיחת האסיפה מצד אחוז מינימלי מוגדר של כלל חברי-האגודה ( או מספר מוחלט של מינימום חברים שידרשו בכתב ומראש כאמור ), גם אם לא הופיעו לאסיפה. כהשלמה למוצע: בכל יתר המקרים - יקבע הרוב באסיפה את דרך ההצבעה בנושא שנדון במהלכה, ככל המותר לפי "תקנות האגודות השיתופיות".

  11 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?