open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 3 בדצמבר 2016

      ,בתקנון כתוב החבר יוזמן לאסיפה לא יאוחר מעשרה ימים לפני היום שבו נקבעה האסיפה.

      שאלתי אם יש אפשרות לזמן אסיפה ביום השמיני? מסיבות שהמזכיר לא יוכל להיות לאחר היום השמיני בארץ.

      3 בדצמבר 2016
     • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד 3 בדצמבר 2016

      ,בתקנון כתוב החבר יוזמן לאסיפה לא יאוחר מעשרה ימים לפני היום שבו נקבעה האסיפה.

      שלום רב!
      ככלל, ובהעדר הוראה סותרת בתקנות שהותקנו ע"י השר ( כיום – שר הכלכלה ) מכוח "פקודת האגודות השיתופיות" – יש לכבד את הוראות תקנון-האגודה, אשר דינו כחוזה בין האגודה לחבריה ( ואף כחוזה בין החברים לבין עצמם, ככל הנוגע לקיומה ולניהולה של האגודה ).
      עם זאת, כל חוזה כפוף לעקרון-העל של ההלכה הפסוקה בישראל, הידוע כ"עקרון תום-הלב", ותקנון של אגודה שיתופית אינו חורג מתחולתו; יסודו של העקרון האמור - בסעיף 39 של "חוק החוזים ( חלק כללי ), תשל"ג-1973: "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".
      יישומו של "עקרון תום-הלב", המשלב הגיון והגינות, אמור להיות תואם – במקרה המדובר – להוראה שבתקנה 39 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975", לפיה "סטיה בלתי מהותית מהוראות תקנות אלה, שאין בה כדי עיוות דין, בדבר זימונה, כינוסה ודרך ניהולה של אסיפה... לא תפגע בכשרות החלטה שקיבלה...". הדברים אמורים כאן במשנה-תוקף, לאור הוראת תקנה 5 ל"תקנות האגודות השיתופיות ( הוראות כלליות ), תשל"ו-1976" (( תקנה שהותקנה בעקבות פסיקת-בג"צ )), בדבר "עדיפות תקנות הפקודה על תקנות האגודה" ( כלשון כותרת התקנה שם ): אם תקנה 39 הנ"ל מתירה סטיה ( מותנית ומוגבלת ) מהוראות תקנות חקיקת-המשנה – קל-וחומר ניתן לגזור ממנה על תקנון-האגודה.
      בהעדר פרטים בשאלה לגבי הנושאים שיידונו באסיפה, ובדבר חיוניות נוכחותו של מזכיר האגודה בדיון – ניתן להעיר, כללית: אם החלטה כלשהי באסיפה המדוברת לא תימצא כגורמת לפגיעה של ממש בחבר כלשהו, יש מקום להניח כי ההחלטה לא תיפסל עקב הזימון, במיוחד אם נוכחותו של המזכיר הועילה לדיון שהתקיים, וביתר שאת – אם דחייה בקיום האסיפה היתה יוצרת נזק או סיכון מיותר.

      3 בדצמבר 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form