open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 7 בדצמבר 2016

      בחירת חברים חדשים לועד ההנהלה

      במהלך סוף השבוע האחרון התקיים קלפי שבו הוצגו לבחירה שלושה חברים חדשים לועד ההנהלה. בועד ההנהלה היו חסרים שלושה חברים ולכן גם באסיפה המקדימה, בעלון ובפתק ההצבעה היו רשומים שלושת החברים עם אפשרות בעד/נגד וכל מי שיעבור את הרף הנדרש בקלפי יכנס לועד ההנהלה.
      תוצאות הקלפי היו שכל שלושת החברים עברו את רף הנדרש.
      לאחר סגירת הקלפי פתאום התגלה לועד מידע חדש (גילו שבועד צריכים להיות 13 חברים כולל היו"ר ולא בלעדיו) לפיו יש צורך בבחירת רק שני חברים לועד ולא בשלושה.
      ועד ההנהלה החליט שהוא לא מקיים בחירות חוזרות לאור המידע החדש שהתגלה אלא מצרף לשורותיו את שני החברים שקיבלו את מירב הקולות בעד.

      טענתי היא שיש לפסול את הקלפי ולקיים בחירות חוזרות רק לשני חברים מתוך שלושת המועמדים כי המידע המהותי שלא הוצג לחברים לפני ההצבעה היה גורם להם לשנות את הצבעתם ובהכרח גם משנה את התפלגות ההצבעה בקלפי.

      7 בדצמבר 2016
     • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום 8 בדצמבר 2016

      בחירת חברים חדשים לועד ההנהלה

      שלום רב!
      הצבעה בבחירות חייבת לשקף נאמנה את רצון המצביעים, אחרת אין תוקף לתוצאותיה. האם במקרה המתואר בשאלה מתקיים תנאי-היסוד הנ"ל? בהתייחס למתואר בשאלה, בדבר שלושה מועמדים שעמדו להצבעה לבחירה של... שלושה ( במקום שניים ), יש להעיר:
      .א) כל מצביע בקלפי, אשר נתן את קולו "בעד" אחד או יותר מאותם שני המועמדים, אשר לאחר ספירת הקולות נתברר שזכו, כל אחד, ליותר מהמועמד האחר ( השלישי במניין קולות "בעד" ) – כל מצביע כזה, במיוחד אם הצביע גם בעד המועמד השלישי, עשוי היה "לרכז" את הצבעתו בצורה שונה, אילו ידע כי עומדים לבחירה רק שניים; זאת - לרבות על דרך הימנעות מהצבעה בעד שני ה"ראשונים-בספירה" או בעד מי מהם!
      ב) אם נותרו עדיין פתקי-ההצבעה בשמירה רצופה ואמינה ( לפי הוראת תקנה 59א ל"תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה" ) - ניתן אזי לבדוק: כמה מצביעים הצביעו "נגד" המועמד השלישי-בספירה ( או נמנעו מלהצביע בעדו ), כמה הצביעו בעד אחד או יותר מהשניים הראשונים בספירת הקולות יחד עם הצבעה בעד השלישי, ומה האפשרות-ההסתברות כי "ריכוז" הצבעה שונה ע"י המצביעים, כמתואר לעיל ( עקב המידע הנכון על שני נבחרים בלבד ), היה עשוי "לסגור" את הפער בין מספרי הקולות של השלישי ושל השני, ואף מול הראשון ( כאשר אין לשכוח, כי "מיקומם" של השלושה נקבע רק לכאורה ובדיעבד - על-פי ספירת הקולות הנדונה, העומדת לבחינת נכונותה ).
      כל עוד לא ניתן להוכיח מתמאטית, כי הפער הנ"ל ממילא לא היה ניתן ל"סגירה" – קיימת האפשרות התיאורטית כי תוצאות ההצבעה היו שונות, אילו עמדה לנגד עיני המצביעים העובדה המהותית של בחירת שניים בלבד ( ולא שלושה ).
      ג) אף אם יתברר, כי יש צורך בבחירות חדשות – עדיין ניתן לבחון ולשקול קיום הסדר מוסכם של רוטאציה, ברוח טובה של הבנה הדדית, אשר גם תחסוך התלבטות של שקילת סיכויים וסיכונים לגבי תוצאות של בחירות חוזרות.

      8 בדצמבר 2016
      • 19 בדצמבר 2016

       בחירת חברים חדשים לועד ההנהלה

       תודה רבה. עזרת לי מאד.

       19 בדצמבר 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form