• 19 בנובמבר 2012

  אגודה שיתופית

  אני שוכר יחידת דיור בכפר ומחייבים אותי לשלם מס ועד לאגודה השיתופית (החשבון שמגיע כולל מס ועד וחשבון מים) למרות שאני לא בעל הנכס האם אני חייב לשלם את דמי החבר או לשלם רק את המים? תודה!

  19 בנובמבר 2012
 • 19 בנובמבר 2012

  אגודה שיתופית

  שלום רב!
  שוכר יחידת-דיור בכפר - כמו שוכר של נכס-מגורים ביישוב עירוני - חייב בתשלומי ארנונה לרשות המקומית, בעבור השירותים המוניציפאליים שהוא נהנה מהם כמחזיק בנכס ( פינוי אשפה, ניקוי מדרכות ורחובות, תאורת-רחוב, וכיו"ב ). חוזה-השכירות אמור לכלול תנאי מפורש, המסדיר את הנושא הכספי בין המשכיר לשוכר, כנהוג לגבי צריכת מים, חשמל וגז-בישול.

  במקרים רבים נעשית גביית תשלומי-הארנונה ביישוב הכפרי בצורה מרוכזת, ע"י אגודת-היישוב ( דבר המקל על כל הנוגעים בדבר ). במקרים אלה, דורשת האגודה תשלום מהתושב - בין כהחזר בעבור ארנונה ששילמה כבר בעבורו, ובין כשתלום להעברה במקומו.

  קשה להניח, כי אגודה התיישבותית תסתבך בגביית דמי-חבר-לאגודה ממי שאיננו חבר - הדבר עלול לעלות לה ביוקר ( לרבות בדרישה למעמד ולזכויות בנכסי-האגודה ). לכל היותר, נראה כי היה כאן שימוש בלתי-מתאים במונח "מסי אגודה".

  מוצע, אפוא, לבדוק את העניין בעיון בחוזה-השכירות ו/או בשיחת-בירור במזכירות-היישוב.

  19 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?