• 20 בנובמבר 2012

  חברות באגודה

  שלום
  בניתי את ביתי בתוך הקו הכחול של קיבוץ במרכז הארץ
  התקבלתי לחברות ושילמתי את הון האגודה האם גם היום לאחר החלטת בית המשפט לגבי ההרחבה באשדות יעקב עדיין אני מחוייב להיות חבר הקיבוץ כדי להמשיך להיות הבעלים של הבית שבניתי?

  20 בנובמבר 2012
 • 20 בנובמבר 2012

  חברות באגודה

  שלום רב!
  מי שהתקבל לחברות בקיבוץ, בנה בו את ביתו ושילם חלק-השתתפות בהון האגודה – בל ימהר "להשתחרר" ממסגרת חברתית ונכסית כזו; הדבר עלול להתברר כטעות, לפחות במישור הכלכלי, בייחוד כאשר מדובר בקיבוץ במרכז הארץ. לא פחות חשוב – השינוי העלול להיגרם ביחס הסביבתי-החברתי בקיבוץ כלפי המשפחה, בייחוד אם לניסיון לצאת ממסגרת החברות לא יהיו "שותפים-לדרך" במספר מספיק. בהקשר זה: אם עלולים להיפגע כאן בני-משפחה רגישים יותר מראש-המשפחה, עליו לשקול, כמובן, גם את עניינם ( שהוא גם עניינו-שלו ).
  עם כל הכבוד לאבחנה המשפטית בין חברות לבין זכויות בנכס מגורים בקיבוץ – מוצע לקחת בחשבון גם את אלה:
  (א) עקרונית, אין ניתן לכפות על אדם חברות בתאגיד, ולכן אין לשלול ממנו זכות פרישה מחברות ( האבחנה הנ"ל הינה, אפוא, תוצאת-לוואי "מאולצת" );
  (ב) מי שמבקש ליהנות מניצול נמשך של שטח-למגורים בקיבוץ ( או במושב ), אשר ניתן לו גם על בסיס חברות באגודה – עלול למצוא עצמו כמי שנותר עדיין חייב בהתחייבויות בסיסיות, אך "משוחרר"... מזכויות בעלות-ערך ומתמיכות ערכיות.
  (ג) צפייה מתחייבת לטווח-ארוך אמורה לקחת בחשבון גם שינויים במישורי-המציאות השונים, כגון: שינויים בעמדת "המוסדות המיישבים" ועמם שינויי-התאמה בפסיקת בתי-המשפט; צרכי הרחבה של בית-המגורים עם הסכמות נדרשות של כל בעלי הזכויות בקרקע; התנגדות לשינויים פוגעים בסביבת בית-המגורים; פרויקטים חדשים משותפים בשטחי היישוב המבוצעים ע"י שותפים-למסגרת; ועוד.

  20 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?