• 21 בנובמבר 2012

  אגודה שיתופית-יחידת דיור

  בהמשך לשאלתי מיום 19/11 אבקש להבהיר שאת תשלום הארנונה אני משלם בנפרד למועצה המקומית והחשבון שהאגודה שולחת לי כולל מס וועד ומים, שאלתי היא האם אני חייב לשלם לוועד או לשלם רק את חשבון המים? היות ואני שוכר רק יחידת דיור בכפר ואינני בעל הזכויות בקרקע! תודה.

  21 בנובמבר 2012
 • 21 בנובמבר 2012

  אגודה שיתופית-יחידת דיור

  שלום רב!
  מתוך כלל השירותים המוניציפאליים בשטח המועצה האזורית, מוסמכת המועצה להקצות חלק מ"סל-השירותים" - לנתינתם ע"י "הוועד המקומי" לגבי שטח יישובו. ברם, גם אם מתפצל מתן השירותים, ועמו גם גביית תשלומי-החובה מהתושבים, בהתאם - סך כל התשלומים לגבייה מכל חייב, מוגבל לפי קנה-מידה שבדין ובאישורי משרד-הפנים, ואין מותרת כפילות-גבייה, אף לא חלקית!

  במקרה של גבייה כמתואר בשאלה, הרי כל אחת משתי הרשויות המקומיות המעורבות - המועצה האזורית ו"הוועד המקומי" - חייבת במתן קבלות מפורטות, וכן במתן מידע והסבר.
  כדי לשמור על יחסים טובים ביישוב וכן מטעמי קירבה גאוגרפית, מומלץ לבחור בוועד המקומי כ"תחנת-בירור" ראשונה, ורק בהעדר תשובה מספקת - לפנות למועצה האזורית ( אשר בכוחה ומחובתה לתת תשובה מלאה ומפורטת, בכל מקרה ).

  כל האמור בתשובתי הקודמת - עומד בעינו, לגבי ה"תמונה" הרחבה יותר.

  21 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?