• 12 במאי 2017

  הגדרת דמי חברות באגודה שיתןפית

  1. האם אגודה שיתופית חייבת לגבות מחבריה דמי חבר?
  2. אם כן - האם יש סכום מינימום ו/או סכום מקסימום?
  3. האם מותר שגביית התשלום תהיה חד פעמית בהרשמה ולא תקופתית (חודשית, שנתית)?

  12 במאי 2017
 • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם 13 במאי 2017

  הגדרת דמי חברות באגודה שיתןפית

  שלום רב!
  לצורך ניהולה השוטף, זקוקה כל אגודה שיתופית למימון ההוצאות הכרוכות בכך; מקור המימון הנהוג בנושא הינו דמי-החבר, הנקבעים ע"י האסיפה הכללית של חברי-האגודה, עם עדכונם מדי פעם לפי הצורך – הן לגבי שיעורם והן לגבי אופן תשלומם.
  מכיוון שבשאלה נזכרים "הרשמה" ודמי-חבר לשנה - נראה כי כוונת השואל היא ל-עמותה, אך גם שם התשובה דומה. מי שעוסק בניהול התאגיד יכול לקבל תשובות בנושא במסגרת הסיוע המשפטי המלווה, וממנו יוכל להתעדכן כל מי שאינו בעל-תפקיד כאמור.
  יתרה מזו: מי שמבקש להצטרף כחבר באגודה שיתופית חייב לקחת בחשבון, כי להבדיל מ"עמותה" – "אגודה שיתופית" מבצעת פעילויות בעלות השלכות כספיות, וכי החלטות האסיפה הכללית מחייבות את חברי האגודה גם בהקשרן. מסמכי-הקבלה לחברות באגודה כוללים התחייבויות במישור כספי, ויש לעיין בהם מראש ולקבל הבהרות - טרם חתימתם.

  13 במאי 2017
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?