open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 1 ביולי 2017

      חוקיות ועדת קבלה איזורית וועדת קבלה של הועד המקומי ביו"ש

      רב תודות עבור תשובתך המפורטת והמקיפה מיום 25-06-17
      בג"ץ 3687-15 הינה עתירה נגד הועד המקומי רבבה משרד הפנים והמועצה האיזורית שומרון
      העתירה היתה בגין חוקיות ועדת הקבלה וכן נגד אי קבלת בני הזוג לישוב רבבה
      יוער שביום הגשת העתירה וכן ביום מתן פסק הדין היו ברבבה פחות מ-400 בתי אב.
      בתגובה המקדמית של משרד הפנים נאמר "הועד המקומי מפעיל ועדת קבלה בחוסר סמכות וכי על המועצה מכוח סמכותה וחובתה לפקח על הוועדים המקומיים בתחומה לפעול לכך שהועד יחדל מפעילות זו ויפעל אך ורק במסגרת סמכותו,,,,,
      למעשה עמדת משרד הפנים היא שועדת הקבלה אינה חוקית ביו"ש.
      כיצד ניתן להסביר את השוני בין עמדת משרד הפנים לבין הקביעה שאין מניעה להפעלת ועדת קבלה ביו"ש.
      צביה

      1 ביולי 2017
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 2 ביולי 2017

      שלום רב!
      הגדרת "ישוב קהילתי" בסעיף 1 ב"פקודת האגודות השיתופיות" מפנה לאגודה השיתופית – הקהילתית או ההתיישבותית - להבדיל מהגוף המוניציפאלי הידוע כ"וועד מקומי". גם סעיף 6ב של הפקודה הנ"ל, הדן בנושא "ועדות הקבלה" ביישובים קהילתיים, מכוון למסגרת האגודה השיתופית ( להבדיל מ"הוועד המקומי" ) – הן לפי כותרת הסעיף והן לפי ייעודו של אישור "ועדת הקבלה" "לשם רכישת זכות במקרקעין ביישוב קהילתי"; כל זאת – מבלי לשכוח את מיקומו של הסעיף כולו ב"פקודת האגודות השיתופיות". ענייני "הוועדים המקומיים", מאידך, מוסדרים בצו שר-הפנים בקשר ל"מועצות אזוריות", בפרק נפרד שם.
      אמנם כיושב-ראש "ועדת הקבלה" משמש ( לפי סעיף 6ב הנ"ל ) "נציג המועצה האזורית", אך מולו בוועדה - ארבעה חברים מהגורמים ההתיישבותיים.
      בבג"צ 6666/14 הוגשה העתירה בנושא "ועדת קבלה" כנגד שלושה גופים הפועלים במישור-הקרקעי-התיישבותי ( משיבה מס' 3 שם – האגודה השיתופית של היישוב "ברקן" ); מאידך, בג"צ 3687/15 דן בעתירה שהוגשה כנגד גורמים מוניציפאליים – התברר שם, כי ביישוב "רבבה" הופעלה "ועדת קבלה" על-ידי... הוועד המקומי של היישוב ( כנזכר גם בשאלה ).
      נראה, אפוא, כי עמדת משרד-הפנים ( משיב מס' 3 בעתירה בעניין "רבבה" ) לא באה לשלול מעיקרא את נושא "ועדות הקבלה", אלא כדי למנוע הפעלת ועדה כזו ע"י "ועד מקומי". עמדת היועץ-המשפטי-לממשלה בעניין "ברקן" ( צוינה במפורש בפסק-הדין ב-בג"צ 6666/14 ), המתירה שיקול-דעת בנושא לגורמים ההתיישבותיים ביהודה ובשומרון, איננה עומדת בסתירה לזו של משרד-הפנים. אגב: גם במקרה של סתירה בין עמדות שני הגופים הרשותיים הנכבדים – עמדת היועמ"ש גוברת.

      2 ביולי 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form