open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 8 ביולי 2017

      תשלום שכר ליו"ר אגודה שיתופית

      האם ניתן לשלם שכר חודשי ליו"ר אגודה שיתופית לשירותים חקלאיים?? האגודה מוגדרת כאגודה בע"מ שמטרתה בעיקר לקדם עסקים לבני המשפחה וליצור עבורםמקורות פרנסה ...תודה רבה לכם .

      8 ביולי 2017
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 9 ביולי 2017

      שלום רב!
      בהוראות-החקיקה, המיועדות למכלול המקרים הרלבנטיים, נכללת גם הוראת תקנת-משנה 24(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975", לפיה "יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה. בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו." בצד הוראה זו, לגבי אפשרות קבלת פטור מרשם-האגודות-השיתופיות - קיימת גם הוראת-פטור בתקנת-המשנה 24(ב), לפיה "לא ייבחר ליושב ראש חבר הועד המשמש מזכיר או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי."
      על רקע שתי ההוראות הנ"ל שבתקנה 24 נראה, כי אם מחוקק-המשנה נתן מראש פטור כאמור לגבי אגודות של קיבוצים ומושבים שיתופיים, וכן הסמיך את רשם-האגודות לתת פטורים נוספים בנושא אפילו ל"סוג של אגודות" - הרי מתן פטור במקרה המיוחד המתואר בשאלה הוא, לכאורה, אף מקל-וחומר: אם מסגרת שיתופית של קיבוץ או מושב שיתופי מצדיקה את הפטור – מסגרת שיתופית-משפחתית מצדיקה זאת אף יותר.

      בנוסף לאמור לעיל, מופנית תשומת-הלב לסעיף 11.8 בתקנון-לדוגמה המתפרסם באתר-האינטרנט של רשם-האגודות-השיתופיות, המתייחס לאגודה חקלאית, ואשר יש להניח כי שימש בסיס גם לתקנון האגודה במקרה המתואר בשאלה: "האסיפה הכללית רשאית לקבוע גמול והחזר הוצאות לחברי הועד ולחברי ועדת ביקורת." אם סעיף כזה נכלל בתקנון האגודה המדוברת – ניתן להסתייע בו בינתיים.
      ניתן להציע, אפוא, כי החלטה מתאימה תתקבל באסיפה הכללית של האגודה, הן לאישור בקשת פטור לפי תקנת-משנה 24(ג), הנזכרת-לעיל, והן לאישור גמול והחזר הוצאות לגבי פעולות שכבר נעשו ע"י יו"ר ועד-ההנהלה. מומלץ כי הגשת הבקשה תהיה נתמכת בהחלטת אסיפה כללית שנתקבלה ברוב גדול, ואם ניתן – אף בחתימות של כלל חברי-האגודה, שדינן כהחלטת-אסיפה.

      9 ביולי 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form