נגישות למסמכי אגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • יגאל

  נשלח ע"ייגאל 10:33, 5 בדצמבר 2012

  שלום . אני מבקש לדעת היכן מופיע בתקנון האגודות השיתופיות הזכות של חבר אגודה לקבל לידיו מסמכים כספיים של האגודה. תודה

  השב
 • 00:28, 7 בדצמבר 2012

  שלום רב!
  בתקנה 37 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" משנת 1975, נקבע כי לכל חבר האגודה זכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, של וועד-ההנהלה ושל יתר מוסדות האגודה - תוך שבוע מיום שדרש זאת.
  הוראות תקנה זו כפופות לזכות לפרטיות של כל אדם אחר, לפי "חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981", לפיו "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו."
  זכות עיון בפרוטוקולים איננה זכות לקבל מסמכים, ואיננה זכות לעיין במסמכים אחרים, שלא נזכרו בתקנה; אך הדבר איננו חוסם דרכים חלופיות לתחום רחב יותר של מסמכים, במקרים המתאימים. למשל:
  לפי תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות)", כל אדם רשאי לעיין, במשרד רשם האגודות השיתופיות הארצי שבירושלים, ובכפוף לתשלום אגרת-עיון – בתיק האגודה המתנהל שם, וזאת ככל שהרשם אישר למבקש את העיון במסמכים שבתיק; בתיק ( שם אמורים להיות בין היתר, דו"חות כספיים שנתיים של האגודה ).
  ועוד:
  תקנות 1 ו-6 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )" קובעות את חובת ועד-האגודה לבצע "ניהול סביר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה, בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית-הפיקוח או מבקר-החשבונות שלה"; לגורם-המבקר כנ"ל הוענקו סמכויות של "עיון במסמכים לביצוע הביקורת", לגבי חשבונות האגודה ופנקסיה.
  מכיוון שאין זה סביר, כי כל חבר באגודה יוכל להפוך למעין-גורם-ביקורת ולמעיין-במסמכים-מטעם-עצמו, הרי כלל מסמכי-חשבונות באגודה אינם פתוחים לעיון "חופשי"; ברם, אין הם חסינים או חסויים מפני דרך בדיקה מוגדרת ומבוססת, אשר תאושר ע"י גורם מוסמך, בהיקף ובאופן הראויים, או אף תבוצע על-ידיו בעקבות יוזמה ופנייה של החבר המעוניין.
  לפיכך, כאשר קיים סירוב נמשך מצד ועד-ההנהלה, לאשר ולאפשר את העיון המבוקש ( כולל זכות לצלם ממנו ) – ניתן לפנות לועדת-הביקורת של האגודה או אל ברית-הפיקוח/מבקר-החשבונות, כדי שיפעלו למניעת עוול או טעות מצד האגודה או מצד מי שמתיימר לפעול מכוחה.
  גם אם לחבר המעוניין יש "רק" אינטרס אישי שנפגע ( קל-וחומר אם מדובר בעניינם של אחרים, או בעניינו של ציבור-החברים בכללו ) - ניתן גם ליזום העלאת הנושא בפני האסיפה-הכללית, כהצעה לדיון ולהחלטה מתאימה.
  אף אם מדובר בהתנהלות של כונס-נכסים או נאמן הפועל בנכס/ים של האגודה – גורם כזה כפוף להוראות הרשות אשר מינתה אותו, כגון "רשם האגודות השיתופיות" או בית-המשפט; בעזרת עורך-דין או לפי עצתו וניסוחיו, ניתן לפנות בבקשה לרשות-הממנה למתן הוראות, על בסיס תביעה למימוש זכות שנפגעה, לרבות... תביעה-למתן-חשבונות ( כאשר יש לחבר זכות לקבל מידע ופרטים חשבונאיים מבעל-דברו ) . מכל מקום, בהליכים של תביעה משפטית ניתן לבקש סעדי-ביניים, וביניהם – חיוב הצד-שכנגד בגילוי מסמכים ובהצגתם.
  לפיכך, כאשר השאיפה לעיון במסמכים נועדה להוות אמצעי למאבק על זכות משפטית - ה"כתובת" הינה, ממילא, עורך/ת-הדין המלווה את החבר/ים-התובע/ים, בייעוץ או בתביעה.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.