• 5 בדצמבר 2012

  חבר ועד שהורשע בעבר

  שלום רב
  הייתי מעוניין לדעת האם אדם שהורשע וישב במאסר
  לפני בערך כ 7 שנים . יכול להיות חבר אגודה וחבר בוועד המושב? ז''א הוא נכנס לישבות המושב ומקבל החלטות כ נחבר הציבור.
  האם זה תקין? אם לא למי עליי לפנות בנושא?

  תודה רבה

  5 בדצמבר 2012
 • 6 בדצמבר 2012

  חבר ועד שהורשע בעבר

  שלום רב!
  לנושא התאמתו לכהונה בועד של מי שנושא עבר פלילי, כבר נתן מחוקק-המשנה את דעתו בתקנה 26 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", תחת הכותרת " פסולים לכהונה בועד":
  פסול לפי התקנה, לעניין זה – בין לבחירה לועד ובין להמשך כהונה בו – הוא "מי שהורשע בפסק-דין סופי על עבירה שיש עמה קלון", כאשר הפסול בתוקפו למשך "שלוש שנים מיום מתן פסק-הדין, ואם הוטל עליו מאסר – מיום גמר ריצוי העונש, הכל – לפי המועד המאוחר יותר."
  בדומה – "מי שהורשע בפסק-דין סופי על עבירה, שיש בה פגיעה ברכוש האגודה או מעשה זדון נגד האגודה או נגד ענייניה, ולא תמה תקופה של שלוש שנים מיום גמר ריצוי העונש שהוטל עליו."

  הוראות הפסול אינן חלות, למשל, על מי שהורשע בעבירה, שאין עמה קלון, גם אם ריצה עונש מאסר, או על מי שחלפה על עברו תקופת-השנים האמורה בתקנה.

  בשולי הדברים (ואולי מעליהם) – גם זאת:
  א. כל חבר-ועד איננו אלא חלק מקבוצה מכהנת, אשר סמכויות-הועד ניתנו רק לה;
  ב. כהונה בועד-האגודה מסתיימת בתום תקופה ידועה מראש;
  ג. אם יעמיד עצמו חבר-הועד לבחירה מחדש – חזקה על ציבור-החברים, כי ישפוט אותו לפי פועלו בהווה, ולא לפי עברו הרחוק;
  ד. יש מקום לקוות, כי חבר-ועד כנדון, אם נבחר – יתאמץ וישתדל בכהונתו אף יותר מאחרים, גם כדי להצדיק את אמון-הציבור.

  6 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?