• 9 בדצמבר 2012

  חובת הפרשה לפנסיה

  האם אגודה שיתופית מחוייבת להפריש לפנסיה עבור עובדיה ע"פ חוק הפנסיה?

  9 בדצמבר 2012
 • 9 בדצמבר 2012

  חובת הפרשה לפנסיה

  שלום!
  החובה החוקית להסדרת הפרשות לביטוח פנסיוני, חלה על כל מעביד, לרבות מעביד שהינו תאגיד – כולל אגודה שיתופית. במקרים מיוחדים עשויה החובה שלא לחול על עובד מסויים, מסיבות הנוגעות לעובד עצמו( למשל: אם עבודתו הינה לאחר הגיעו לגיל-פנסיה ); ברם – אין פטור מהחובה המדוברת, מסיבה הנוגעת למעביד.
  אפילו כאשר העובד הינו חבר באגודה-המעסיקה - אין במעמד החברות כדי לפגוע בזכויותיו כעובד, עם חובת האגודה-המעבידה לכבדן. לעניין זה, מופנית תשומת-הלב לתשובתנו בפורום מיום 13.8.2012, המופיעה להלן.
  אגודה שיתופית שלא הסדירה את מלוא חובותיה בנושא כלפי עובדיה – מוטב כי תפנה בדחיפות להיוועץ ברואה-החשבון/יועץ-המס שלה, ואף לייעוץ משפטי; זאת, גם כדי להבהיר לעצמה את מכלול ההשלכות הצפויות עקב אי-מילוי-החובה ( לרבות בהקשר לצד הביטוחי, הכלול בהסדר הפנסיוני, ותוצאות העדרו במקרה של אסון, חלילה ).

  9 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?