open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 6 בספטמבר 2017

      פנסיה לחבר בעצמאות כלכלית

      האם חבר בעצמאות כלכלית שאינו מעביר משכורת לקיבוץ רשאי לדרוש זכויות פנסיוניות מהקיבוץ גם אם חתם בהסכמי ההצטרפות כי אינו זכאי להם ?

      6 בספטמבר 2017
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם 7 בספטמבר 2017

      שלום רב!
      לא צויין בשאלה, האם מדובר בקיבוץ שיתופי או מתחדש, אך נראה כי גם במקרה הראשון – ראוי לברר את הנושא בהשוואה לקיבוץ מתחדש ( מעמד עתידי אפשרי לקיבוץ שיתופי ):
      "תקנות האגודות השיתופיות ( ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש ), תשס"ו-2005", באות להסדיר, בין היתר, את "הספקת צורכי החברים בגיל הפרישה" – כותרתה של תקנה 3, הקובעת בתחילתה, כי "הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגימלה הפנסיונית" – דהיינו ( לפי הגדרת הסכום בתקנה 1 ): לא פחות מ-40% מהשכר הממוצע, כהגדרתו ב"חוק הביטוח הלאומי".
      זאת ועוד: כאמור בתקנת-משנה 3(ב) שם – "לצורך הבטחת הצרכים כאמור בתקנת משנה (א), יהא הקיבוץ חייב להפריש או לייחד מקורות לעניין זה בעדיפות על פני שיוך נכסי הקיבוץ לחברים, או במסגרת שיוך כזה."
      מאידך, מול זכויות החבר – קובעת תקנת-משנה 3(ד), כי "הקיבוץ רשאי לנכות מהסכומים" המגיעים ממנו בנושא, "כל סכום שנצבר על שם החבר, או שהוא זכאי לו, או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי פנסיוני, ולמעט קצבאות הביטוח הלאומי." תקנת-משנה 3(ה) באה למנוע הסתרת מידע ע"י החבר, לעניין זה: "הבטחת הספקת המחיה של חבר בגיל הפרישה - יכול שתותנה בגילוי נאות של הסכומים האמורים בתקנת משנה (ד)."
      על רקע כללי זה, עולות, בין היתר, שאלות-העזר הבאות:
      .1) האם תקנה 3 הנ"ל קובעת לחבר זכות סוציאלית שאין ניתן להתנות עליה, וויתור עליה בעתיד אינו בר-תוקף ( כדוגמת זכותו של עובד לפיצויים במקרה עתידי של פיטוריו )?
      2) תקנה 7 של התקנות הנ"ל מאפשרת לקיבוץ לשלם פחות ממחויבותו, במקרה שנקלע למצוקה כלכלית – האם במצב דומה של החבר בעתיד יהיה הוא זכאי "להשתחרר" מוויתורו בנושא?
      3) אישורו הנדרש של רשם-האגודות להסבת סיווגו של הקיבוץ ל"קיבוץ מתחדש" מותנה, על-פי הוראת-דין ( תקנה 11 לתקנות הנ"ל ), בשריון מחויבויות לפי התקנות הנ"ל במסגרת תוספות מתאימות לתקנון-האגודה – תקנון אשר דינו גם כחוזה בין הקיבוץ לחבריו; היתכן כי חובה זו תנוטרל ותיעקף ע"י החתמת החבר על ויתור בכתב!?
      ומהערות הכלליות דלעיל – לשאלה שהועלתה כאן ע"י השואל:
      לצורך הבהרת השאלה ולאיתור תשובה, בכל מקרה, יש צורך בבדיקה מקיפה של כל המסמכים הנוגעים לעניין ( לרבות תקנון הקיבוץ ), וזאת לצורך קבלת פרטים מלאים על מכלול הזכויות שנקבעו לטובת החבר ועל מכלול ההתחייבויות והוויתורים מצדו.
      על-פי ההערות הכלליות הנ"ל יש להניח, כי הקיבוץ לא התכוון לשלול מן החבר את השיעור המוגדר, הצנוע יחסית, הנקבע על-פי הוראות תקנה 3 של התקנות הנ"ל. אם המדובר בקיבוץ מתחדש - יתכן כי פירוש נכון של ה"ויתור", הנזכר בשאלה, יבהיר כי איננו חורג מזכויות-ההפחתה הקבועות לטובת הקיבוץ בתקנה 3(ד), ממנה מצוטט לעיל. דברים אלה מוצע להבהיר הדדית עם הקיבוץ, כבר כעת, אף בעזרת ההערות הכלליות שבתשובה זו.
      בהעדר הסכמה הדדית, ולפי כל צורך שיתברר לגבי שאלת תוקפו של "ויתור" על זכויות פנסיוניות – ניתן לבחון את העניין כולו בעזרת עו"ד ( אשר יבדוק את המסמכים והטענות), או לפנות בשאילתא מתאימה ( אף במשותף עם הקיבוץ ) אל רשם-האגודות-השיתופיות.

      7 בספטמבר 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form