• 26 בדצמבר 2012

  שיוך דירות

  מהי המשמעות המשפטית למצב בו חבר עומד לשייך דירה ונדרש להצהיר אם יש בבעלותו דירה אחרת ואכן ישנה דירה נוספת בבעלותו?

  26 בדצמבר 2012
 • 26 בדצמבר 2012

  שיוך דירות

  שלום!
  זכותו של חבר-קיבוץ ל"שיוך" דירה איננה נפגעת מקיומה של דירה נוספת בקניינו, ועל כן אין הדבר מעניינם של הקיבוץ או של ממ"י.
  יש להניח, כי הדרישה הנזכרת בשאלה הינה בהקשר לחישוב מס-הרכישה, אשר בתשלומו מותנה אישור "רשות המסים" (אגף מיסוי מקרקעין) לפעולת "השיוך" ולרישום-הזכויות לפיה: בעיני רשות-המסים נחשבת פעולה זו להעברת-זכויות-במקרקעין.

  מס-הרכישה בשיעורו הרגיל - מופחת לגבי נכס-מגורים, לפי שני "מודלים":
  כאשר הנכס הנרכש מהווה דירה יחידה למקבל הזכויות - קיימת דרגת-פטור ( שיעור אפס ) בהיקף-שווי-נכס של מעל מיליון ש"ח; הפרש שמעל דרגת-הפטור, אם קיים הפרש כזה - יחוייב בשלשה וחצי אחוז לדרגה נוספת, ולכל הפרש מעליה - מס-רכישה של 5%.
  ברם, אם במועד "השיוך" יש למקבל-הזכות דירה נוספת - חישוב מס-הרכישה גבוה בהרבה, וללא דרגת-אפס כלל.

  לאור השלכת היקף הדרישה למס-רכישה, מוצע כאן לבחון, בעזרת מומחה לעניין, את הנושא בכללו, לרבות בדיקת "חלופת-הקפאה" הכרוכה במכירת דירה תוך 24 חודשים - בדיקה אשר תיעשה בהקפדה הראוייה, גם על רקע זכויות החבר טרם "השיוך".

  26 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?