• 31 בדצמבר 2017

  השתתפות חבר ועד באגודה חקלאית שיתופית

  האם יש אמירה/תקנה למספר ישבות ועדחבר ועד צריך להיות?

  31 בדצמבר 2017
 • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 1 בינואר 2018

  שלום רב!
  מספר הישיבות בהן משתתף חבר ועד-ההנהלה ממילא תלוי במספר הישיבות הנקבע במהלך תקופת כהונתו – החשוב הוא מספר הישיבות מהן הוא נעדר, ומה ניתן לעשות כנגד חבר-וועד המתרשל בקיום חובתו האלמנטארית להשתתף בישיבות-ההנהלה.
  "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" מסדיר את הנושא לגבי חברי "ועד מקומי", במישור המוניציפאלי: סעיף 121 של הצו ( המחיל על חברי "הוועד המקומי" את הוראות סעיף 37ד, הנוגעות לחברי "המועצה האזורית" ) קובע סנקציה חריפה של סיום כהונה, כנגד חבר-ועד אשר נעדר ( ללא אישור או צידוק מתאים ) מ-3 ישיבות רצופות של הוועד, או מכל ישיבות הוועד שנתקיימו ב-3 חודשים רצופים; תנאי להחלת הסנקציה – מתן התראה בכתב לחבר-הוועד לאחר היעדרותו משתי ישיבות רצופות או מישיבות שנתקיימו בחודשיים רצופים.
  הסדרה זו לגבי "ועד מקומי" נדרשת בחקיקה, עקב העדר מעורבות אפקטיבית של ציבור-הבוחרים לפני הבחירות הבאות; שונה המצב לגבי ועד-הנהלה של אגודה שיתופית, אשר אסיפתה הכללית מתכנסת לפחות פעם בשנה, ולביקורת ציבור-החברים על רשלנות של חבר-ועד צפוי משקל ממשי. עם זאת, קנה-המידה החל במישור הציבורי לגבי "ועד-מקומי", כמפורט לעיל – ראוי לאימוץ לתקנון האגודה השיתופית, אם הנושא המדובר לא הוסדר בו קודם לכן.

  1 בינואר 2018
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?