• 9 בינואר 2018

  איתור תקנון אגודה חקלאית שיתופית לעניין גביית חשבון מים

  בידי אישור זיכוי קובים אשר שולם עבורם תשלום בתעריף הגבוה ביותר והאגודה לא מחזירה את הכסף שנגבה

  9 בינואר 2018
 • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 9 בינואר 2018

  שלום רב!
  סעיף 19 של "פקודת האגודות השיתופיות" מחייב כל אגודה שיתופית להחזיק במשרדה, דרך קבע, העתק שלם ומעודכן של תקנון-האגודה, לעיונו של כל חבר בשעות קבלת-הקהל של המשרד.
  ברם, ספק אם עיון בתקנון נדרש במקרה זה, בו המחלוקת הינה לגבי עמדת האגודה, לפיה חושב החיוב בעבור צריכת המים בתעריף הגבוה ביותר. מוצע לפנות בדרישת-החזר מפורטת בכתב אל האגודה, בצירוף חישוב לפי התעריף המתאים לדעת החבר-הצרכן, כדי לקבל תשובה מוסמכת ומנומקת בכתב מהאגודה, אם תעמוד בסירובה. ניתן אף להציע, כי הפרש המגיע כהחזר יופחת, לזכות החבר, מהחשבון התקופתי הקרוב.
  על-פי תגובת האגודה ונימוקיה אפשר יהיה לשקול צעדים משפטיים כנגדה, לפי הצורך, כדין כל חוב כספי המצוי במחלוקת.

  9 בינואר 2018
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?