open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 16 בפברואר 2018

      ריב סמכויות: ועד מול צוות שדרוג

      אני חבר באגודה שיתופית לשיכון. מתחם המגורים שלנו זקוק לשדרוג וצוות מחברי אגודה עוסק בקידום הנושא למעלה מחמש שנים. לפני למעלה משנה הגיש וועד האגודה לאספה הכללית הצעת סיכום לדיון בנושא שדרוג המתחם.
      נוסח ההצעה הוא כדלהלן:
      1. לאחר הצגת תכנית העירייה ע"י נציגים מהעירייה קיימה האספה הכללית של האגודה דיון בנושא.
      2. האגודה מעניקה לצוות השדרוג את הסמכות לבחור בין הדרכים החלופיות לביצוע מיזם השדרוג (יזם או מנהלת/ צוות ליווי) ולהביא לאישורה של האספה הכללית הצעה מחייבת של יזם.
      3. האגודה מאשרת לצוות השדרוג להתקשר עם מומחים (ארכיטקט, שמאי, משפטן וכו') לשם קבלת שירותי יעוץ וליווי.
      4. האגודה מאשרת לצוות השדרוג הוצאה של עד 50,000 ₪ עבור יועצים מקצועיים.
      5. כל הסכם ביצוע לתכנית הנ״ל, בין אם באמצעות יזם ובין אם בסיוע מנהלת/צוות ליווי, יובא לדיון ולהחלטה באספה כללית שלא מן המניין שתכונס על ידי ועד האגודה לכשיבשיל המהלך ולפי המלצתו של צוות השדרוג.
      בכדי לאפשר לכל חברי האגודה להצביע, הוחלט באספה להעביר את ההצעה להצבעה באמצעות משאל דוא"ל. כמו כן, קבעה האספה נהלים לביצוע המשאל ולהבטחת אמינות תוצאותיו.
      משאל הדוא"ל אישר ברוב גדול את הצעת ההחלטה.
      לאחרונה נבחר באגודה ועד חדש והתעוררה מחלוקת באשר לפירוש ההחלטה:
      לגרסת צוות השדרוג, העניקה האספה לצוות השדרוג מנדט לקדם את שדרוג המיזם עד לקבלת הצעה מחייבת של יזם. ע"פ גישה זו הצוות יונק את סמכותו מהחלטת אספה ולכן אינו כפוף לפיקוחו של וועד האגודה.
      לגירסת יו"ר הוועד החדש, לוועד האגודה סמכות בלעדית לנהל את ענייני האגודה והחלטת אספה (וספציפית, ההחלטה שהוצגה) אינה יכולה להעניק לשום גוף אחר, במקרה זה לצוות השדרוג, סמכות בלתי תלוייה.
      הערה: לית מאן דפליג שמן הראוי שיקויים שיתוף פעולה מלא בין הוועד לצוות השדרוג, אולם אנו זקוקים להבהרה משפטית ביחס למידת עצמאותו של צוות השדרוג.

      16 בפברואר 2018
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 17 בפברואר 2018

      שלום רב!
      תקנה 30 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" מסמיכה את ועד-ההנהלה של האגודה לבחור ועדות-משנה ולאצול להן מסמכויותיו; פעולת ועד-ההנהלה הקודם של האגודה, בהצגה ובהצעה לחברי-האגודה במסגרת המשאל שנתקיים, הקנתה ל"צוות הפעולה" מעמד דומה לועדת-משנה, ולאור תמיכת הרוב הגדול במשאל – אף יותר מכך. כעקרון, מוסמך ועד-הנהלה ליטול חזרה כל סמכות שהאציל לועדת-משנה, אך במקרה מיוחד זה – כל שינוי בהסמכה של "צוות הפעולה" מצריך אישור של רוב החברים, או החלטה כדין של האסיפה הכללית.
      עם זאת, מומלץ לכל הנוגעים בדבר לראות את הדברים בראייה מעשית, כאשר טובת האגודה וציבור חבריה מנחה כל פעולה או החלטה – כחובתו של כל ועד-הנהלה של אגודה שיתופית ( גם כהוראת תקנה 23 לתקנות הנ"ל ), וממילא גם של כל גוף שסמכויותיו נגזרות מאלו של הוועד או עומדות בצדן. ברוח זו, וכדי שהמחלוקת הפרשנית-עקרונית לא תיצור קשיים של ממש - כמה הערות:
      .1) אחריות רבה כרוכה בהשגתה ובהצגתה של הצעה לביצוע הפרויקט, ובפיקוח מתמשך על מימושו עד להשלמתו.
      2) קבלת הצעת-התקשרות כלשהי הותנתה כאן מראש באישור האסיפה הכללית, וועד-ההנהלה אמור לזמן את האסיפה, להשתתף בהצגת הדברים בפני החברים, ומורשי-החתימה שמבין חבריו הם שיחתמו בשם האגודה על מסמכי ההתקשרות.
      3) ממילא צפויה לבוא דרישה מצד כל מתקשר חיצוני, למעורבות של ועד-ההנהלה - הן לשלב אישור וחתימת מסמכים והן לעניין תשלומי-תמורה.
      4) ביצוע הפרויקט ייצור במתחם-המגורים ובסביבתו שינויים החורגים מהמציאות הרגילה; הדבר מצריך התאמה מראש של הביטוחים לטובת האגודה ( בעיקר ביטוח סיכוני צד שלישי ) – נושא שבאחריות ובסמכות ועד-ההנהלה.

      כפי שאין תחליף למעורבות של ועד-ההנהלה על-פי סמכויותיו ואחריותו – נראה כי במקרה זה גם אין תחליף לתרומתם של חברי "צוות הפעולה"; אין לשכוח, כי אלה טורחים בנושא כבר שנים, וביניהם וודאי אנשים חרוצים ובעלי-ידע.
      חובתו של ועד-ההנהלה לפעול בצורה המיטבית והיעילה מצריכה כאן הסתייעות ב"צוות הפעולה"; אך אם ימצא ועד-ההנהלה לנכון לבחון הצעות של "הצוות", לדרוש להן הבהרות ואף לקיים דיון משותף, לפני הצגתן לאישור האסיפה הכללית – יש להניח כי הדבר ייעשה תוך שמירה על גישה עניינית ועל כבוד הדדי בין חברי שני הגופים, ללא צורך בהטרחת האסיפה הכללית להכריע במחלוקות מיותרות.

      17 בפברואר 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form