• 22 בפברואר 2018

  מינוי מזכיר לאגודה שיתופית

  על פי תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) בין הנושאים שעל האסיפה הכללית השנתית לדון בהם, נמנה נושא מינוי יו"ר ומזכיר לאגודה. יחד עם זאת בפרקטיקה הנוהגת לא כל האגודות ממנות מזכיר. האם מינוי מזכיר הוא חובה?

  22 בפברואר 2018
 • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 22 בפברואר 2018

  שלום רב!
  תקנה 4(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעת, כי "סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול" – בין היתר – "(1) בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה." ה"מזכיר" שבהוראה הוא מזכיר-האסיפה, הנבחר כמסייע ליו"ר-האסיפה לניהול האסיפה, עד תום התכנסותה. אין מדובר במזכיר-האגודה.
  פיסקה (7) קובעת בהמשך שם, כי האסיפה השנתית תמנה מוסדות ו"רשויות" לאגודה, ככל שהמינוי נכלל בחוק או בתקנון-האגודה, ורק אם מדובר במינוי קודם שנסתיים. על האסיפה השנתית מוטל למנות "מזכיר אגודה", אם התפקיד נדרש לפי תקנון-האגודה ואין מי שממלא אותו במועד האסיפה.

  22 בפברואר 2018
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?