open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 24 באפריל 2018

      מה דינו של חבר הנהלה נבחר שאינו מופיע דרך קבע לישיבות ההנהלה

      נוכחות חבר הנהלה בישיבות

      24 באפריל 2018
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 25 באפריל 2018

      שלום רב!
      לגבי אפשרות לפטר חבר-נבחר של "ועד מקומי", הנעדר מישיבותיו – נקבעו הוראות בחקיקת-המשנה הנוגעת לגוף מוניציפאלי זה: סעיפים 37ד ו-128 של "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958". בסעיפים אלה נקבעו ושולבו שני "מרכיבים" חשובים: קציבת התקופה או מספר הישיבות להגדרת היעדרות המצדיקה צעדים כלפי חבר-הוועד; וכן - החובה להתריע מראש בפני חבר-הוועד, כי היעדרות נמשכת תביא לנקיטת צעדים לפיטוריו. ההסדר החקיקתי הנ"ל פורט והוסבר כאן בתשובת מנהל-הפורום לשאלה בנושא מיום 28/6/2015.
      לגבי חבר ועד-הנהלה של אגודה שיתופית אין הוראות דומות בתקנות הנוגעות ל"רשויות האגודה", אך זאת – על רקע סמכותה של האסיפה הכללית של האגודה, לקיים דיון ולהחליט החלטות בנושא, כגוף המוסמך אשר מינה את חברי הוועד, ואשר אין קושי לכנסו מדי פעם.
      בתקנון האגודה השיתופית קיים במקרים רבים הסדר מפורט לגבי מקרה כמוצג בשאלה כאן. ברם, אם בתקנון-האגודה אין הוראות בנושא – ניתן לפעול לכינוס האסיפה הכללית לדיון ולהחלטה, כאשר מרכיבי-ההתנהלות שבצו הנוגע לחברי "ועד מקומי" ישמשו כקני-מידה מתבקשים, ואף מתחייבים – הן לשאלת סבירותו של הבסיס לצעדים מבחינת היקף היעדרויות של חבר-הוועד, והן מבחינת הכלל "אין מענישים, אלא אם כן מזהירים תחילה".
      יצוין בהקשר זה: הדין מחייב את ועד-ההנהלה באגודה שיתופית ואת כל חבריו לפעול "...בתחום סמכויותיהם...לטובת האגודה..." - כהוראת תקנה 23(ג) ל"תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" - וחובה זו אמורה לכלול, כמובן מאליו, את עצם החובה לפעול.
      חבר-ועד הנעדר מישיבות-הוועד מעבר לסביר ( מה גם דרך-קבע ), מפר חובה יסודית שבדין, ואף מטרפד את החלטת-המינוי של האסיפה הכללית ככל הנוגע למינויו - באופן הפוגע באגודה, במוסד הניהול הראשי שלה ובציבור החברים כולו. לא למותר להציע, כי היעדרות-קבע כזו, אשר לא תוקנה לאחר התראה מתאימה ( או לא הוסברה בנימוק ראוי ומשכנע ) - תיחשב אף כהתנערות מתפקיד באופן העולה כדי התפטרות.

      25 באפריל 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form