open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 3 במאי 2018

      זכאות להגיש מועמדות ולהיבחר לועד הנהלה

      בקיבוצי הגיש היו"ר הצעה למבנה אירגוני חדש , בתוך הדברים קיים נוסח הקובע את הרכב ו. ההנהלה כאשר לפי ההצעה קימים סטאטוסים שונים כגון ותק או יום קובע מסוים שנציגים מתוכם יהוו את ההרכב. בנוסף מופיעה תחת כותרת הנהלת הקיבוץ (שכוללת את חברי הקיבוץ הנבחרים לועד ומנהלים שכירים של תחומי ניהול שונים) הקביעה כי ההנהלה היא ועד ההנהלה וכי סמכויות הועד מוענקות לה.
      יש לצין כי בקיבוצי אין הגדרת חבר חדש וכל החברים באותו סטאטוס

      שאלות :
      1 האם ניתן לסיג בחירת חבר לועד ההנהלה מעבר לפרמטרים שנקבעו בפקודת האגודות.?
      2האם ניתן לשנות באמצעות הגדרות שנקבעו בהחלטת קיבוץ את הגדרות תפקידי ועד ההנהלה המובהקים כפי שמוגדר בפקודה?

      3 במאי 2018
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם, מנהל הפורום 4 במאי 2018

      שלום רב!
      כדאי לשים לב להוראות תקנה 30 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975", לפיה "הועד רשאי לבחור ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיו, בכפוף לתקנות האגודה...". לגבי אגודה מסוג "ארגון קניות מושבי", הנזכר בהמשך התקנה שם - "ימנה הועד ועדת-משנה שתשמש כהנהלה פעילה... ותפקידה יהיה לבצע את החלטות הועד ואת הניהול השוטף של עסקי האגודה...".
      דוגמה זו ממחישה היטב את העיקרון, כי ועד-ההנהלה, הנבחר ע"י האסיפה הכללית, נותר בעל הסמכות והאחריות, ככל הכרוך בתפקידו של מוסד-מנהל זה וככל הנובע ממנו, ואין הוא יכול להתנער מתפקידו-מעמדו או להסב אותו לשום גוף אחר; אין גם מקום לגוף אחר במקומו.
      גם כאשר מאציל ועד-ההנהלה מסמכויותיו לועדת-משנה – הוא נותר האחראי ובעל הסמכות הניהולית העליונה ( כפוף, כמובן, להוראות הדין ולהחלטות האסיפה הכללית ); ועד-ההנהלה אף מוסמך ויכול, בכל עת, ליטול חזרה סמכויות שהאציל לועדת-משנה כלשהי – חלקן או כולן. סמכות כל ועדת-משנה נובעת מוועד-ההנהלה, ועם תום כהונת הוועד פוקעת מאליה גם כהונת כל ועדת-משנה שקיבלה ממנו סמכויות בהאצלה ( כעיקרון, וכן כהוראה נוספת בתקנה 30 ).
      כמודגם בתקנה 30 הנ"ל, ועדת-המשנה נותרת כגוף משני לוועד-ההנהלה, גם כאשר היא משמשת כ"הנהלה פעילה".
      הרעיון שהועלה בקיבוץ, כאמור בשאלה, נראה כרעיון מעניין הנובע מרצון להביא לייעול ולשיפור הליכי ניהול, ויתכן כי ניתן למצוא דרך להשגת תוצאה זו, מבלי לפגוע בעקרונות-יסוד ובזכויות הבסיסיות של כל חבר להציג את מועמדותו בבחירות לוועד-ההנהלה ( כל עוד איננו פסול לכך לפי הדין ). ה"מודל" של ועדת-משנה, או של פורום יועצים, עשוי לסייע בעניין זה.

      4 במאי 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form