לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
שוקי יהלומי

הצטרפות כחבר אגודה חקלאית

האם השלב שלאחר 45 יום מיום אישור הבקשה להצטרף כחבר אגודה,ומשלא הוגש סירוב, ובקשה לבוררות מצד האגודה, המבקש הופך להיות "אוטומטית" חבר אגודה באופן מעשי....? האם ישנה משמעות מעשית לאי רישום המבקש בפנקס החברים...?או שזה רק עניין טכני...? האם ההצטרפות לאגודה לאחר 45 יום היא הפיכה ....?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! המסלול המיוחד שבתקנה 3א ל"תקנות האגודות השיתופיות ( חברות )", אליו מתייחסת השאלה, נועד רק למי שעונה על תנאי התקנות להיותו "בן ממשיך" בנחלה במושב-עובדים ( תקנת-משנה ח' ), וגם זאת – בכפוף למיגבלות אפשריות שפורטו בתקנה 3א הנ"ל, החלות גם על מי שעונה על אחת החלופות להגדרת "בן-ממשיך" שבתקנה 1 לתקנות הנ"ל: .(א) תקנה 3א קובעת, בתחילה, כי "בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה, יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר.... בצירוף המסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך." הוראה זו של תקנת-משנה ב' מלמדת, כי גם מי שעונה על דרישת-הבסיס להיותו "בן-ממשיך" לפי הגדרת המונח בתקנות – עליו להיות, בנוסף, "כשיר לחברות על פי תקנון האגודה." (ב) גם מי שעונה על הדרישה הבסיסית הכפולה הנ"ל – עדיין צריך לבדוק, אם לא חל במושב המסוים אותו חריג שבתקנת-משנה ח' שם: שמא "נקבעו בתקנון האגודה הוראות אחרות ותנאים אחרים בענין קבלתו של בן ממשיך כחבר באגודה." (ג) משוכה אפשרית נוספת בנושא עולה, למעשה, כבר מהגדרת "בן-ממשיך" שבתקנות, אשר בין מרכיביה נכללת גם החזקה במשק המדובר: " 'בן ממשיך' – בן... או נכד...של בעל משק... המחזיק.... במשק חקלאי..." עקב המיגבלות הנ"ל שבתקנות, הוצע כאן ע"י מנהל-הפורום, בתשובה לשאלה מיום 9/5/18 לגבי המקרה, כי תיעשה פנייה לסיוע של עו"ד, גם לשם "בדיקה... של תקנון האגודה ותנאי הקבלה לחברות הקבועים בו." עוד קודם לכן, בתשובה לשאלה מיום 12/2/18, הועלתה הסברה "כי תנאי הקבלה לחברות שבתקנון אגודת-המושב כוללים גם מגורי-קבע במשק, או לפחות כוונה להתיישב בו במגורי-קבע". עוד צוין בתשובה, כי "בנקודה משמעותית זו ( וכן במצב ההחזקה הקיימת במשק ) אין מידע בשאלה"; על אף אותה הערה – מידע בנקודה זו חסר גם בשאלה הנוכחית, ויתכן כי בכך השורש לעמדת הנהלת האגודה ( אם המשק המדובר מוחזק ע"י בן-משפחה אחר ). התשובות הקודמות שניתנו לשואל עומדות בעינן, עם כל הצער.

שוקי יהלומי

תודה על המענה המקצועי אוסיף ואומר שאני גר במשק למעלה מ 50 שנה

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות