• 9 באוגוסט 2012

  מכירת קרקע ע"י בן ממשיך

  שלום,
  אחי הוא בן ממשיך והוא רוצה למכור קרקע מאחורי ביתו. את הקרקע קיבל כבן ממשיך.
  האם הוא יכול לעשות זאת?

  9 באוגוסט 2012
 • 9 באוגוסט 2012

  מכירת קרקע ע"י בן ממשיך

  שלום רב!
  "בן-ממשיך" הוא מושג, המיוחד למשפחות מתיישבים בנחלות חקלאיות במושבי-עובדים. בן-ממשיך רשאי להקים בית למגוריו במשק-ההורים(מבחינת "המינהל" המקימים הם ההורים, בעלי זכויות-המתיישבים במשק). זכויות הבו-הממשיך בבית-מגוריו ובחצר הצמודה לו שבמשק, הינן זכויות מוגבלות מראש, ככל הנובע ממעמדם של ההורים כ"בעלי-המשק", מתנאיו המיוחדים של "המינהל" כנציג בעלי-הקרקע, וכן ממעמדה של האגודה-השיתופית-החקלאית של המושב בכלל משבצת-הקרקע שהוקצתה ליישוב.
  "מכירה" של חלק מהמשק יכולה להיעשות רק ע"י ההורים, בעלי-הנחלה, ורק על-פי התנאים המיוחדים של "פיצול" יחידת-מגורים מן המשק, כפי שנקבע לנושא ע"י "המינהל" ( גם אז - תיחשב היחידה כחלק מהמשק, מבחינה "רעיונית", למניעת פיצולים נוספים ). גם אם בן-ממשיך "יפצל" את ביתווחצרו ממשק-ההורים - לא יהיה רשאי למכור חלק מהנכס ש"נתפצל"; קל-וחומר, אין הוא רשאי לעשות כך במסגרת נחלת-ההורים.
  כאמור, המדובר במשק חקלאי במושב-עובדים.

  9 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?