נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
מיכל ברוך

מייסדי אגודה קהילתית שיתוםית

ערב טוב אני גרה בהרחבה של המושב כ8 שנים בית שבניתי. בימים אלה האגודה החלה בהקמת אגודה קהילתית שיתופית.הם החליטו לבדם למנות את חברי האגודה החקלאית למייסדים. ולא מאפשרים לנו לקבל מידע מהו התקנון ומה אבני היסוד להקמת האגודה. 1 האם מינוי מייסדים הוא רק מחברי האגודה?? 2 האם הם יכולים לרשום בתקנון להשתמש בכספי המונציפלי 3 מי מבקר על התקנון שנעשה באופן שלא יפגע בנו אנשי ההרחבה

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! להקמתה-רישומה של אגודה שיתופית נדרשת בקשה מתאימה לרשם-האגודות-השיתופיות, כאשר בלב מסמכי-הבקשה – תקנון מוצע לאגודה, אשר ייבדק אצל הרשם טרם אישורו לרישום. בשלב ראשוני זה נדרשים לפחות 7 מבקשים ( אם אין ביניהם אגודה שיתופית שכבר נוסדה ), ואין חריגה בכך, כי כל מבקשי הרישום של אגודה קהילתית – הם "המייסדים" המיועדים - יהיו חברים באגודה החקלאית ביישוב; העיקר הוא, כי התקנון שיאושר ע"י הרשם, על מטרותיו ויתר הוראותיו, יהיה מתאים לקהילת התושבים ביישוב השיתופי ולצרכיהם כחברים מיועדים באגודה. כדי למנוע פגיעה באווירה הקהילתית ובסיכויים לשיתוף-פעולה בין חלקי הציבור ביישוב השיתופי - מצופה כי הצעת-התקנון לאגודה הקהילתית תובא מראש לידיעת כלל הציבור המיועד לחברות בה. בהעדר "גילוי נאות", על אף פנייה מתאימה להנהלת האגודה החקלאית – ניתן ליידע בכך את משרד רשם-האגודות, עם בקשה שלא לאשר את התקנון כל עוד לא יוצג לעיון ולהתייחסות של נציגות תושבי ה"הרחבה". בד-בבד, על כל המעורבים לקחת בחשבון, כי הרשם יבחן את התקנון שיוצע – על-פי קני-המידה הציבוריים-הרשותיים הנהוגים אצלו, תוך השוואה לתקנונים מקובלים שכבר אושרו. בנוסף, הואיל והקמה וניהול של אגודה קהילתית נוגעים למישור השירותים לתושבים בתור שכאלה, לרבות השירותים המוניציפאליים ביישוב – ניתן יהיה לבקש את התערבות המועצה האזורית, במקרה הצורך, אף בשלב הנוכחי. בהערת-אגב: כספי הוועד המקומי מצויים בפיקוח של שורת גורמי-בקרה, לרבות המועצה האזורית, מבקר משרד-הפנים ומבקר-המדינה, ולא נראה כי יש מקום לחשש בנושא זה טרם הקמת האגודה הקהילתית.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות