• 13 באוגוסט 2012

  שינוי סטטוס מ"שכיר" ל"חבר אגודה והיחס ביניהם

  שמי דוד, החל מחודש ספטמבר 2011- חבר מושב שיתופי (אגודה שיתופית). משנת 2009 ועד ספט' 2011- עבדתי בכולבו של הישוב כעובד שכיר. (לא הייתי חבר האגודה).

  שאלתי היא בעניין דמי ההבראה: האם דמי ההבראה מחושבים ע"פ הוותק בעבודה (ללא קשר לסטטוס- "שכיר" או "חבר אגודה") או שהוותק מתחיל להספר רק מעת היותי חבר האגודה בלבד?

  במילים אחרות- האם ע"פ חוק יכולה האגודה להמנע מלשלם לי את דמי ההבראה ע"פ וותק של 4 שנים, ולשלם לי רק עבור שנה?

  תודה,

  13 באוגוסט 2012
 • 13 באוגוסט 2012

  שינוי סטטוס מ"שכיר" ל"חבר אגודה והיחס ביניהם

  שלום רב!
  דיני-העבודה תומכים ברצף זכויותיו של עובד באותו מקום-עבודה( גם בחילופי בעלים במפעל ) או אצל אותו מעסיק. רצף-הזכויות אינו נפסק, גם כאשר להמשכיות העבודה מתווסף לעובד מעמד של שותף - בין כבעל-מניות בחברה-המעבידה, בין כחבר באגודה-השיתופית המעסיקה, ובין בדרך אחרת.
  עם זאת, ולו למען הסר ספק, יש לבחון את כל ההסדרים החוזיים הקיימים בין העובד-החבר לבין האגודה השיתופית - לרבות תקנון-האגודה, אשר דינו גם כחוזה בינה לבין כל חבר מחבריה, מעת קבלתו לחברות ( אף אם איננו חתום כלל על התקנון! ).
  מבחינה מעשית: אגודת-המושב נעזרת, ודאי, בייעוץ משפטי, ויש להניח כי יועצה יבדוק את המקרה וכי יתן תשובה אשר תניח את דעת הכל. אם תשובתו איננה מתיישבת עם רצף-הזכויות-והוותק, יש לדרוש ולקבל ממנו הסבר מנומק לתשובתו. לפי הצורך, יהיה מקום אזי לפנות לעורך-דין המומחה לדיני-עבודה, אשר יבחן את כל הנובע מתקופת העבודה, מתחילתה.
  יש להזכיר, כי בכל מקרה, במסגרת העסקית והחברתית של המושב השיתופי, כדאי וראוי לשמור על אוירה טובה ועניינית, מול ציבור החברים באגודה ומול מוסדותיה, גם ברגעי מחלוקת.

  13 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?