לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
רועי כהן

העלאת מיסי ישוב/אגודה

כחבר בועדת ביקורת ברצוני לברר האם בישוב שמוגדר אגודה שיתופית מותר למזכירות הישוב להחליט שמהיום גובים תשלום נוסף כי רוצים להביא מנקה בתשלום למבנה ציבורי שעד כה נוקה על ידי חברי הישוב בתורנות או שהחלטה כזאת צריכה לעבור הצבעת חברים ? ובכלל האם מותר למזכירות הישוב לקבל החלטות בנושאי כספים כגון אלו על דעת עצמה או שיש חובה להעביר זאת בהצבעת חברים תוה

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! יש לשבח ציבור מתיישבים, המוכן להתגייס לביצוע ניקיון במבנה שביישובו, כמתואר בשאלה; אולם מקווה ומצופה, כי בכוחו של אותו ציבור גם לממן ביצוע בתמורה של מטלה זו, אם יימצא הדבר ראוי ואף רצוי. מול העלאת העניין בפורום זה יש לתמוה, אם לא היתה פנייה תחילה אל המזכירות, לבירור השיקולים לעמדתה החדשה; ואם היתה פנייה כזו – מדוע לא נכללו השיקולים בשאלה המוצגת כאן!? עם זאת ומכל מקום: (א) תורנות יישובית(!) לביצוע ניקיון במבנה כרוכה, מטבע העניין, בצורך מכביד של תיאום ושל בקרה; כבר מטעם זה ניתן להבין, אם מזכירות היישוב מצאה לנכון להסדיר את הנושא בדרך המקובלת של העסקת מנקה קבוע/ה. (ב) ביצוע התנדבותי של ניקיון מבנה ציבורי עלול ליצור סיכון, במישור של אחריות האגודה כמחזיקה וכמתפעלת של המבנה – הן כלפי באי המקום והן כלפי כל עוסק בביצוע הניקיון: כל פעולה רשלנית או בלתי-זהירה בביצוע הניקיון, עלולה להביא לנזק ממשי, חלילה ( כגון נזקי גוף קשים עקב החלקה על רצפה רטובה, פגיעת קצה מטאטא בפעולה בפניו של ילד... והרשימה הקשה של הסכנות עוד ארוכה דיה ). העסקת עובד/ת קבוע/ה ומנוסה בעבודה זו, עשוייה לחסוך לא רק את הנזקים עצמם, אלא גם את סכנת העדר הכיסוי הביטוחי – בין במישור הביטוח הלאומי ובין מול חברת-הביטוח של האגודה, עם שלל החריגים בפוליסת-הביטוח שהנפיקה. (ג) המזכירות לבדה איננה מוסמכת להרחיב את היקף הגבייה מחברי האגודה, ואף אם נתיימרה לעשות כן – ניתן להביא את העניין בפני האסיפה הכללית, להחלטה ולמתן הוראות לוועד-ההנהלה ולכל נושא-משרה במזכירות. (ד) ישנם מקרים, בהם נמסרת עבודת הניקיון במבנה ציבורי, לביצוע של חברי אגודה הזקוקים לתמורה או לשכר, לפרנסתם. בהקשר זה, ניתן אף לגבש פתרון משולב ומגוון, כגון רצף התקשרויות חצי-שנתיות של האגודה עם חברים מעוניינים, בסדר שייקבע בהגרלה ביניהם.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות