open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 16 באפריל 2019

      שלושה חברי וועד שחזרו בהם מהתפטרותם

      הבאים בתור לא החליטו מי יכנס לוועד.
      שני חברי הוועד שנשארו לא יכלו לכנס ישיבת וועד
      עם חברים הבאים בתור.
      לכן חברי הוועד שהתפטרו חזרו בהם מהתפטרותם.
      האם זה חוקי.

      16 באפריל 2019
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם 17 באפריל 2019

      שלום רב!
      זוהי שאלת-המשך לשאלה מיום 9/4/19, בה צויינה, כעובדה קיימת, הודעה בכתב של יו"ר הועד ואחרים על התפטרותם מחברות בוועד-ההנהלה של האגודה.
      לפי תקנה 24ג ל"תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ): "ביקש חבר הועד להתפטר מחברותו בועד – יודיע על כך בכתב ליושב-ראש הועד והתפטרותו תיכנס לתוקף 4 ימים מיום מתן הודעה כאמור." מכיוון שחלפו מעל 4 ימים, אמורה היתה חברותם בוועד של המתפטרים לפקוע לפי התקנה הנ"ל, ובמקרה כזה – אין מקום ל"חזרה מהתפטרות", אלא למילוי-מקום או למינוי מחדש בהעדר מילוי מקום.
      אמנם גם יו"ר-הוועד נתן הודעת-התפטרות, אך ההודעה בכתב היתה וודאי ידועה לו, גם לגבי האחרים שהתפטרו, טרם שחלפו 4 ימים מהודעתו-שלו; פירוש הגיוני של התקנה הנ"ל נראה ככולל גם הודעה לכלל חברי-הוועד, שהרי אין מקום לפירוש, לפיו יו"ר-הוועד לא יוכל להתפטר כלל.
      לא צויין בשאלה, מהי עמדתם של המיועדים למלא את מקום המתפטרים – האם מקובלת עליהם ה"חזרה מהתפטרות", תוך ויתור מצדם על מילוי-המקום? יצויין, בהקשר זה, כי לפי תקנה 25(א), ממנה צוטט כבר בתשובה לשאלה מיום 9/4/19 – מילוי המקום של כל מתפטר, לפי רשימת הנבחרים הבאים בתור, הינו "ללא צורך בהחלטה נוספת", ולכאורה הינו אוטומטי; לעמדתם של נבחרים-מיועדים אלה עשויה, אפוא, להיות משמעות מכרעת במקרה המתואר.
      על רקע ההערות דלעיל, מוצע לקיים בירור עובדתי ומשפטי בעזרת עו"ד ו/או בהתייעצות עם המפקח האזורי של משרד רשם-האגודות, אשר יש להניח כי יבחנו גם פתרון על-פי המיתווה שבתקנת-משנה 25(ב): "לא היה מועמד למילוי המקום שנתפנה בועד... או התפטר הועד כולו... ייבחר חבר הועד או הועד כולו, לפי הענין, באסיפה כללית שלא מן המנין."
      יש להעיר עוד, כי ישנה חשיבות רבה לקיומם של מינויים ברי-תוקף בסוגייה כזו, גם כדי למנוע מצב בו יתברר כי "ועד-ההנהלה" או מי מ"חבריו" פעלו ללא הסמכה כדין, אף אם בתום-לב. לפיכך, גם אם תגובש הסכמה מלאה בין חברי הוועד וממלאי-המקום המיועדים – החלטה בדבר אישור או מינוי של הרכב הוועד ע"י האסיפה הכללית ( שתזומן עם פירוט ראוי של ההצעה שעל סדר-היום ) היא, כנראה, צעד מתחייב בנסיבות המיוחדות של המקרה.

      17 באפריל 2019
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form