open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 12 במאי 2019

      האם אגודה שיתופית היא גוף מבוקר יל פי חוק מבקר המדינה

      על מנת לקבל אישור לשירות לאומי מאת הרשות לשירות לאומי אזרחי יש לבגיש בקשה מסודרת, אך רק גוף מבוקר או גוף ציבורי יכולים לעשות זאת. האם אגודה שיתופית נחשבת גוף מבוקר על פי חוק מבקר המידנה, סעיף 9?

      גוף מבוקר

      9. ואלה הגופים (בחוק זה – גוף מבוקר), אשר יעמדו לבקרתו של המבקר:
      (1) כל משרד ממשלתי;
      (2) כל מפעל או מוסד של המדינה;
      (3) כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם המדינה;
      (4) כל רשות מקומית;
      (5) כל חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות) וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתפת בהנהלתם;
      (6) כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיועמדו לבקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה;
      (7) כל חברת בת ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) משתתפים בהנהלתם, אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

      12 במאי 2019
     • מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם 12 במאי 2019

      שלום רב!
      "גוף מבוקר" לפי "חוק מבקר המדינה" – לרבות "רשויות מקומיות", אשר כוללות גם מועצות אזוריות ו"ועדים מקומיים". בנושא "שירות לאומי אזרחי" - מוצע לפנות לבירור אצל המועצה האזורית שבתחומה מצוי היישוב, גם אם מכהן בו "ועד מקומי".

      12 במאי 2019
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form