נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
יעקב

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

האם בעקבות בנושא המוזכר לעיל מתהוות לועד האגודה החקלאית מחוייבויות/סמכויות הקשורות לחריגות בניה בנחלות שבמושב....? כגון: דיווח לרשויות על חריגות בניה, חובת שימוע לחבר אגודה,וכו' ....

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! באפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון מס' 116 של "חוק התכנון והבנייה", תוך החלפת פרק י' של החוק – פרק הנושא כותרת "פיקוח, אכיפה ועונשין". התיקון החקיקתי האמור פורסם בחוברת 2635 של "ספר החוקים", והוא משתרע על יותר מ-35 עמודים. חקיקה זו הינה בעלת משמעות והשלכות של ממש, והיא נוגעת לא רק לכל אגודה התיישבותית שיש לה "חוזה משבצת" לגבי מקרקעין ביישוב, אלא גם לכל חבר ו/או משתכן, המחזיק ביחידת קרקע שהוקצתה לו בהסכמת האגודה. חובת כל אגודה לדאוג לא רק לעצמה ( ולנושאי-המשרה שלה האחראים לנושא לפי החוק ), אלא גם לציבור חבריה ומשתכניה – לרבות ע"י מתן מידע בכתב, המשלב הסברים, אזהרות והנחיות. גם אם האגודה איננה אחראית לנעשה בחלקים ש"נגרעו" מה"משבצת" עקב התקשרויות-חכירה ישירות של חברים ומשתכנים מול "רשות מקרקעי ישראל" – היא אחראית משפטית לגבי כל חלקיה האחרים של ה"משבצת", ואחראית ציבורית ו"חברית" לדאוג למידע מתאים, בכתב ומראש, לכל חבר ומשתכן ביישוב. לגבי שטחים כגון חלקות חקלאיות של נחלות, עלולה להימצא אחריות כפולה לשמירה על הוראות החוק – הן של החבר-המעבד והן של האגודה, אשר נותרה כחוכרת ראשית של שטחים כאלה. ההיקף הניכר של הנושא אינו מתאים לשאלה במסגרת פורום-אינטרנטי, אלא לכתב-הסבר משפטי ולדפי-מידע מקיפים, אשר יופצו ע"י האגודה היישובית ויוכנו בעבורה ע"י עו"ד – בין אם הינו היועץ המשפטי של האגודה, בין אם הינו היועץ המשפטי של המועצה האזורית, ובין בשיתוף-פעולה ביניהם. יש להניח, כי סיוע משפטי חשוב זה ישלב גם מידע, המלצות והנחיות, שיתבקשו ויתקבלו מרשויות התכנון במחוז.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות