• 21 באפריל 2013

  העברת סמכויות לועד נבחר אחריי בחירות

  היי אני גרה ביישוב אחריי בחירות הוועד היוצא לא
  מעביר את הסמכויות לוועד הנבחר האם הוא יכול לדחות כך את המועד?

  21 באפריל 2013
 • 23 באפריל 2013

  העברת סמכויות לועד נבחר אחריי בחירות

  שלום רב!
  תקנה 58 של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה" קובעת: "תקופת כהונתה של רשות מרשויות האגודה תחל ביום היבחרה." ועד "יוצא" שאינו מכבד זאת, מסתכן לא רק בהתרסה כלפי הדין וכלפי האסיפה הכללית של האגודה, אלא גם בהתיימרות חבריו להפעיל סמכויות, אשר עברו כבר לועד הנבחר!
  חסרה, אפוא, בשאלה הנמקת עמדתו של "הועד המיועד לצאת", וכדאי לבררה מראש - לצורך בחינת הצעדים המעשיים כלפיו וכלפי חבריו אישית.
  כל ניסיון להעלות השערות בפורום גלוי זה, לגבי הסיבה וההנמקה לעמדת חברי הועד ( או נכון יותר: "הועד" ) הנ"ל, עלול רק להציע רעיונות ( באופן מיותר ) למי שכנגדו מכוונת השאלה; לכן מוצע להפנות את השאלה הנוכחית אל חברים בועד המיועד להחלפה, או אל היועץ המשפטי של האגודה, או להסתייע בעניין כולו במפקח האזורי של רשם האגודות השיתופיות.

  23 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?