• 8 באוקטובר 2012

  ביטול רישום לגן ילדים בעקבות הפרת חוזה

  שלום רב,
  ערכתי חוזה לרישום שלושת ילדיי לגן ילדים, החוזה מתייחס לרישום שלושת הילדים ובהתאם לכך גם התשלום. אחד מסעיפי החוזה מתייחס לכמות הילדים המקסימלית שיכולה להיות בכיתה של בתי הבכורה.
  באסיפת ההורים הראשונה גיליתי כי בכיתה זו ישנם יותר ילדים מהכמות אליה התחייבה מנהלת הגן, מנהלת הגן הפרה את הסעיף הנ״ל בחוזה והיא אינה מכחישה זאת אך היא אינה מוכנה להחזיר לי את דמי הרישום במלואם משום שלטענתה אין מניעה מצידי להכניס את שני ילדיי הקטנים יותר לגן. הדגשתי בפניה כי החוזה שנערך בינינו מתייחס לשלושת הילדים יחדיו ואין בכוונתי לצלם בין מספר גנים.
  חשוב לציין כי ילדיי עדיין לא נכנסו כלל לגן וכי נתתי התראה של חודש מראש.
  האם ניתן לתבוע את מנהלת הגן בגין הפרת החוזה או שעליי להתפשר על חלק מדמי הרישום, מכיוון שמדובר בדמי בדמי רישום עבור 3 ילדים זה כמה אלפי שקלים, סכום לא מבוטל כלל.
  תודה מראש,
  שי

  8 באוקטובר 2012
 • 9 באוקטובר 2012

  ביטול רישום לגן ילדים בעקבות הפרת חוזה

  שי שלום,

  בהנחה שהחוזה שנחתם מתייחס לשלושת הילדים (חוזה אחד, ולא חוזה נפרד לכל ילד), הרי ש:

  1. ההפרה המתוארת על ידיך לגבי אחד מהילדים (מספר הילדים בכיתה)נראית לנו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה אותך בזכות לבטל את החוזה.

  2. ביטול החוזה מזכה אותך בהשבה של הסכומים ששילמת.

  3. הטענה כי החוזה לא הופר לגבי שני הילדים, לכאורה אינה נכונה, הן, מכיוון שמדובר בחוזה אחד, והן מכיוון שמחוזה זה עולה רצונך כי שלושת הילדים יהיו באותו גן.

  המשך יום נעים,

  ירון

  9 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?