• 9 באוקטובר 2012

  חוזה ב"חוסר תום לב"

  בתי (סטודנטית) שכרה משוכר (באישור הבעלים) חדר בדירה בגבעתיים. כנראה שהיא לא "מצאה חן" בעיני המשכיר/שוכר והוא פרסם ביום כניסתה לדירה (ובמשך כל השבוע) (באינטרנט) על שהוא מחפש שותפה אחרת. הוא גם רמז לבתי שעדיף לה לא להתגורר בדירה. בתי , עזבה את הדירה לאחר יומיים מכניסתה ופינתה את חפציה והשיבה את המפתח לאחר שבעה ימים. שהתבקש המשכיר/שוכר להשיב את הצ'קים העתידיים הוא סרב בטענה שעד שימצא שותפה אז "הוא יחשוב". בתי הייתה בבנק ובטלה את הצ'קים העתידיים.השוכר גבה מראש כבר את הצ'ק של החודש הראשון.
  האם ביטול הצ'קים של בתי היה נכון ונבון ?

  9 באוקטובר 2012
 • 14 באוקטובר 2012

  חוזה ב"חוסר תום לב"

  יהושע שלום,

  אנו מתנצלים על התשובה המאוחרת.

  בהנחה שנחתם חוזה שכירות משנה בין השוכר לבתך, כי אז, שני הצדדים מחוייבים לו, ואחד הצדדים אינו יכול לבטל את החוזה, שכן "ביטול" כזה, אינו אלא הפרה של החוזה.

  האפשרות היחידה לביטול חוזה בנסיבות שתוארו על ידיך, הנה ביטול החוזה בהסכמה שבין השוכר לבין בתך, שאז, יש להסכים במפורש על תנאי הביטול.

  במצב העמום שנוצר, שבו בתך הבינה כי השוכר מעוניין בביטול החוזה, אך לא סוכמו תנאי הביטול, עלולה טענת השוכר לפיה ההסכמה היתה כי עד אשר ימצא שוכר אחר היא אחראית לתשלום דמי השכירות, להתקבל.

  באשר לביטול ההמחאות, הרי שבאופן עקרוני אסור לבטל המחאות.

  מכל מקום, אם לא תושג הסכמה בין בתך לבין השוכר, השוכר יהיה רשאי להציג את ההמחאות שבוטלו לפרעון ואם לא תפרענה לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד בתך.

  לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי הדרך הנכונה תהיה כי בתך והשוכר יגיעו להסכמות ברורות שתעוגנה בכתב, לגבי ביטול החוזה והחזרת ההמחאות.

  המשך יום נעים,

  14 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?