• 9 בינואר 2015

  סעיפים סותרים בנוגע ליציאה מחוזה שכירות

  שלום,
  אני נמצא בחוזה שכירות, התחלתי לפני חודשיים את שנתי הרביעית. יצא וכי לצערי אני צריך לעזוב את הדירה מוקדם ככל האפשר. בעלי הדירה נתנו את הסכמתם לעזיבתי בהתניה כי עלי למצוא מחליף. לאחר שפירסמתי את הדירה ואת התנאים לפי החוזה הנוכחי שלי, האנשים שבאו לראות את הדירה ורצו אותה גילו כי בעל הדירה החליט להעלות את המחיר ! לאחר שניסיתי להסביר כי אני מחפש מחליף על התנאים שלי, מישהו שיחליף אותי, בעל הדירה לא התרצה גם לאחר שטענתי כי במידה ויש חוזה חדש ומחיר חדש, למעשה מדובר על שוכר חדש לחלוטין ולא מחליף וכך אין לי סיכוי למצוא מישהו שיכנס לדירה (בטח לא אחרי שהם רואים כי בעל הדירה אינו חביב במיוחד).

  לאחר שעברתי על החוזה, גיליתי את הסעיפים הבאים:
  תחת ״תקופת השכירות ומטרתה״:
  השוכר מצהיר כי ידוע לו שאורך תקופת השיכורת הוא מעיקרי הסכם זה ולפיכך לא יהיה השוכר רשאי לקצר את תקופת השכירות ללא הסכמת המשכיר בכתב ומראש. היה והשוכר יעזוב את המושכר לפני תום תקופת השכירות מכל סיבה שהיא יהיה על השוכר להמשיך ולשלם למשכיר את מלוא דמי השכירות בגין המושכר וכן כל תשלום אחר על פי הוראות הסכם זה עד תום תקופת השכירות.

  לעומת זאת, בהמשך תחת סעיף ״פינוי המושכר״:מוסכם בזאת על שני הצדדים כי בכל עת, יוכל השוכר לתת לצד המשכיר הודעה מוקדמת על הודעה לסיים את החוזה. הודעה כנ״ל תמסר בכתב ובעל פה חודשיים לפני מועד הסיום המבוקש. לאחר קבלת הודעה זו יבוא החוזה לסימו חודשיים ימים מיום קבלת ההודעה. הודעה כאמור לא תחשב הפרה של החוזה. יתר תנאי החוזה יותרו ללא שינוי אולם המשכיר רשאי לדרוש פינוי 21 ימים... (כבר לא רלוונטי).

  אז לפי מה אני אמור לפעול? החוזה ניתן לי ונוסח על ידי המשכירים.

  9 בינואר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גילעד ושדי 10 בינואר 2015

  סעיפים סותרים בנוגע ליציאה מחוזה שכירות

  תן הודעה מוקדמת של חודשיים וצא מהדירה. את השיקים הנוספים מעבר לחודשיים אתה זכאי לקבל חזרה.
  בהצלחה.

  10 בינואר 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?