• 13 במאי 2013

  תוקף מסמך סרוק

  אני חושב להתארגן על פתרון כללי של שמירת כל המסמכים על המחשב - חוזי שכירות, חוזרים אחרים, חוזים עם חברות סלולר וחברות ביטוח, מסמכי רשויות המס וכו' - כל דבר. זה יעשה לי סדר, ויקל מאד על חיפוש ושליפה

  האם משפטית פתרון כזה טוב מספיק?
  ביום מן הימים, כשאצטרך להמציא הוכחות למשהו, אולי אפילו בבית משפט, האם מסמכים סרוקים (באיכות טובה) מהווים ראיה, או שיידרש מקור? האם יש הבדל אם הסריקה בצבע או בשחור לבן?

  (השאלה הזו לא מיוחדת רק לחוזים, אבל זה הפורום הכי מתאים שמצאתי כאן. משפטית זה בטח שייך לדיני ראיות)

  13 במאי 2013
 • 13 במאי 2013

  תוקף מסמך סרוק

  דני שלום,
  אכן מדובר בשאלה שחורגת ממסגרת פורום זה, אך לאור ההשלכה שלה על השאלה הפרקטית האם לשמור עותקים מקוריים של חוזים עליהם חתמת, נשיב עליה בקצרה.
  כלל נהוג בפסיקת בתי המשפט הינו כלל הראיה הטובה ביותר, דהיינו, לגבי מסמכים, כי יש להוכיח מסמך על ידי הצגת עותק מקורי שלו.
  בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית ישנו כרסום בהלכה זו, ובית המשפט העליון אף קבע כי ניתן להסתמך על העתק של הכתב המקורי, אם ניתן הסבר ראוי להיעדרו של המקור ולנסיבות בהן אבד או נשמד. יחד עם זאת, בית המשפט עדיין מעדיף כי יוצג לו עותק מקורי של המסמך (או עותק נוטריוני), ובכל מקרה בו לא תציג עותק מקורי, עלול בית המשפט לקבוע כי אין די בהצגת העתק ואפילו לא להתיר את הצגתו. יצוין באגב, כי: 1. סעיף 3.א. לתקנות העדות (העתקים צילומים) תש"ל, 1969, קובע כי מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים, אך התנאים הקבועים בו אינם מתקיימים, לדעתי, כאשר מדובר בסריקה ביתית. 2. פקודת הראיות מאפשרת להגיש כראיה העתק של מסמך, ובלבד שאומת כהעתק מתאים למקור. בדרך כלל, לא ניתן לאמת כי עותק של מסמך סרוק הינו מתאים למקור, בלי שיוצג המקור.
  לאור כל האמור לעיל, אנו ממליצים להמשיך ולשמור עותקים מקוריים של חוזים, ולהשתמש בעותקים הסרוקים כגיבוי בלבד.

  13 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?