• 1 במרץ 2015

  מכר חוזר - מס רכישה

  שלום רב,
  האם במקרה שהממונה קבע כי מדובר במכר חוזר ולא קיבל ביטול עסקה לאחר שנה מיום הביטול יחולו ריביות וקנסות פיגורים על סכום מס הרכישה בו יחוייב הרוכש בעסקת המכר החוזר , הוא המוכר בעסקה הראשונה ואם כן ממתי יחושבו הפיגורים , האם מיום הביטול , האם מיום מתן ההחלטה של הממונה או שמא לא יחולו כלל?

  תודה מראש על התשובה .

  מיכל

  1 במרץ 2015