• 6 במאי 2015

    סעיף 121(ב) לפקודה, מס של בן 60

    אם לנישום מלאו 60 כחודש לפני סוף שנת המס, האם יזכה בהטבה לבני 60 או שהמס יחושב באופן יחסי, דהיינו, ישלם 11 חודשים כמי שטרם מלאו לו 60 שנה.
    תודה

    6 במאי 2015