• 17 בנובמבר 2012

    מס שבח

    בהמשך לשאלתי ברצוני לציין שהורי רכשו את הבית בשנת 59

    17 בנובמבר 2012