• 14 באוגוסט 2014

  אופן חישוב ותשלום רטרואקטיבי

  על בסיס איזה חוק על קרן הפנסיה לחשב תשלום קצבה (אכ"ע) רטרואקטיבית (לגבי תק' עבר) האם על בסיס חוק פסיקת ריבית והצמדה 1961?

  תודה

  14 באוגוסט 2014
 • מנהל הפורום אמיר שושני 14 באוגוסט 2014

  אופן חישוב ותשלום רטרואקטיבי

  חוק פסיקת ריבית והצמדה הוא ברירת המחדל, אם אין חוק אחר או הסכם אחר. תבדוק בתקנון של קרן הפנסיה האם הוא קובע מנגנון אחר. אם לא, תבדוק האם מדובר בתשלומים שהיו נתונים במחלוקת או לא. אם הם היו במחלוקת, אז חוק פסיקת ריבית והצמדה. אם לא היו במחלוקת, ייתכן שחלה הוראה 28א בחוק חוזה הביטוח. אני לא בטוח, אבל זה מה שהיא קובעת: "מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט, ולעניין מבטח כאמור בביטוחים שאינם ביטוחים אישיים – רשאי בית המשפט לחייבו, בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה מן הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, שתחושב על תגמולי הביטוח האמורים ועל תוספת הפרשי ההצמדה על תגמולים אלה לפי סעיף 28, מהמועדים בהם היה על המבטח לשלמם עד תשלומם בפועל; הריבית המיוחדת תשולם בנוסף לריבית האמורה בסעיף 28.לענין זה, "ביטוחים אישיים" - ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן, ולמעט ביטוח אחריות."

  אז כמובן שעכשיו תצטרך לבדוק האם המקרה שלך נכנס לאחת ההגדרות שבחוק.

  14 באוגוסט 2014
  • 15 באוגוסט 2014

   המון תודה ושאלת סיום קטנה

   איפה בתקנון (מדובר במבטחים החדשה) ניתן לחפש לגבי קביעת מנגנון אחר?

   חיפשתי ולא מצאתי תקנה העוסקת בתשלום רטרואקטיבי

   15 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?