• 28 באוגוסט 2014

  דרישות לגיטימיות ממבטח חסר תום לב

  האם ניתן/ מקובל לדרוש בהליך משפטי נגד מבטח (חב' ביטוח או קרן פנסיה),בגין התנהלות בחוסר תום לב, ריבית מיוחדת+ פיצויים עונשיים ו/או מוגברים+ הוצאות התואמות התנהלות בחוסר תום לב?

  או שיש לדרוש ריבית מיוחדת או פיצויים מוגברים ו/או מיוחדים או הוצאות התואמות התנהלות בחוסר תום לב?

  תודה

  28 באוגוסט 2014
 • מנהל הפורום אמיר שושני 29 באוגוסט 2014

  דרישות לגיטימיות ממבטח חסר תום לב

  סעיף 28א לחוק חוזה ביטוח קובע כי מבטח ... שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם ..... יחייבו / רשאי לחייבו בית המשפט, .... בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה מן הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, ... מהמועדים בהם היה על המבטח לשלמם עד תשלומם בפועל;

  29 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?