• 10 בדצמבר 2015

  הפעלת סנקציה של מאסר לפי החוק שלהלן

  בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 בסעיף 50 רשום כך ציטוט:

  "מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו – מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה"

  ברצוני לברר למי נתונה הסמכות הפעיל את הסנקציה של מאסר בפועל המנוי בסעיף 50 לעיל לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים?
  בפני מי מתלוננים על העברות על מנת לגרום הפעלת סנקציה של מאסר הנקובה בסעיף שלעיל?

  10 בדצמבר 2015
 • 21 בדצמבר 2015

  הפעלת סנקציה של מאסר לפי החוק שלהלן

  בסעיף 49 (ב) 7 . קבוע כי אין להטיל על עמית חובות שלא בהתאם לתקנון.
  האם המקרים הבאים מהווים הטלת חובה על העמית שלא בהתאם לתקנון בהתאם לסעיף 49ב7 :
  1) האם טענת קרן פנסיה כי קיימת התיישנות לפי התקנון, חרף שבתקנון אין כל התיישנות, מהווה הטלת חובה על העמית שלא בהתאם לתקנון (בהיותה מחייבת אותו להגיש ערעור על טענת ההתיישנות)?

  2)לאחר שהודתה בכתב כי העמית לא יכל לטפל בענייניו בתק' ההתיישנות מה שחייב אותה לטפל בבקשה לנכות בו במקום, הקרן דורשת מהעמית, להוכיח שגם בהווה קרי מחוץ לתק ההתיישנות הוא אינו יכול לטפל בענייניו + דורשת שימונה על העמית אפוט' בצו בית משפט+ דורשת שתוגש לה בקשה לנכות חדשה מטעמו של האפוט' - וכי אלמלא כל אלו עניינו של העמית אצלה קרי הבקשה/התביעה לנכות לא תטופל.
  האם דרישותיה אלה ( להוכיח בהווה אי יכולת לטפל+ צו מינוי אפוט'+ הגשת בקשה חדשה מטעם האפוט') מהוות הטלת חובה שלא בהתאם לתקנון לפי סעיף49?

  תודה

  21 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום אמיר שושני 13 בדצמבר 2015

  הפעלת סנקציה של מאסר לפי החוק שלהלן

  הפעלת סעיף פלילי נעשית על ידי המשטרה והפרקליטות

  13 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?