• 6 במרץ 2013

  בקשת רשות ערעור על החלטת צו מניעה זמני

  שלום רב,

  אנו רוצים להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט בעניין בקשה לסעד זמני.

  האם יש לשלוח העתק מהבקשה לערעור גם לצד השני או שצריך לשלוח את זה רק לבית המשפט של הערעור - ורק במידה ויחליט כי יזדקק לתגובה יעביר הבקשה לצד השני.

  ראיתי החלטות של בית המשפט של הערער שקובעות "לא מצאתי לקבל תגובה - והבקשה נדחית" - כלומר האם מזה ניתן להסיק כי לא צריך להעביר מראש העתק לצד שכנגד ורק אם בית המשפט מוצא לנכון לקבל את תגובתם הוא מורה להעביר להם הבקשה כדי שיגיבו?

  תודה,

  6 במרץ 2013
 • 7 במרץ 2013

  בקשת רשות ערעור על החלטת צו מניעה זמני

  שלום רב,

  אכן יש להגיש את הבקשה לביהמ"ש ולהמתין להנחיותיו.

  7 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?