• 15 באפריל 2013

  ערעור על החלטת שופטת להפחית עירבון

  בדיון בצו מניעה השופטת הפחיתה את העירבון שהופקד על ידי מבקש הצו, בעת מתן הצו במעמד צד אחד, כך שאין ערבות מספיקה לנזקי צו מניעה. האם זו החלטה שאפשר לערער עליה? ואם כן האם בזכות או ברשות.

  אם הסיבה לבקשת ההפחתה בפקדון, היתה שקרית ולא אמרה את האמת ? האם זו סיבה לבטל את ההחלטה גם אם עבר מועד הערעור אם קיים ? תודה

  15 באפריל 2013
 • 21 באפריל 2013

  ערעור על החלטה

  שלום רב,

  ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש בפני ביהמ"ש שנתן את ההחלטה ולבסס את הבקשה על המידע המצוי בידיך שעשוי להאיר את הבקשה להפחתת הערבון באור שלילי.

  ניתן להגיש ערעור על החלטה אחרת של בית משפט שלום בענין אזרחי לפני בית משפט מחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי. רשות כאמור לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש.

  21 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?