• 3 בפברואר 2013

  הפרשת פנסיה רטרואקטיבית

  אני עובד במשרד משך תקופה של 6 חודשים.

  עם כניסתי למשרד היתה בידי קרן פנסיה בעלת סטטוס לא פעיל של חב' הראל.

  כשנכנסתי למשרד אמרו לי שעם תום 6 חודשים יתחילו להפריש עבורי פנסיה רטרואקטיבית.

  והנה כיום, לאחר עבור 6 חודשים המשרד מוכן להפריש עבורי עבור 3 חודשים אחורה בלבד, בטענה שלא היתה לי קרן פנסיה פעילה כשהתחלתי לעבוד במשרד. מי צודק?

  אודה לך אם תוכל להפנות אותי לסעיף חוק ספיציפי עליו אוכל להשען.

  בתודה מראש

  3 בפברואר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דוד בכור 3 בפברואר 2013

  הפרשת פנסיה רטרואקטיבית

  שלום רב,

  שלום,

  סעיף 6(ה) לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע כי: " עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו.".
  למרות שהדבר טרם נדון בפסיקת בתי הדין לעבודה, הרי שלפי הפרשנות הרווחת התנאי הוא כי העובד ייקלט כשהוא "מבוטח" בהסדר פנסיוני תקף.
  הכוונה היא כי ההסדר הפנסיוני/ביטוחי יהא בתוקף במועד הקליטה לעבודה. מכאן כי גם אם הפוליסה לא משולמת תקופה מסויימת, ואולם היא נשמרה בתוקף ולא סולקה/בוטלה, הרי שלכאורה עומד בתנאי הזכאות להפרשות מהיום הראשון.

  עובד שאינו עומד בתנאי זה זכאי להפרשות לאחר שישה חודשים (לא רטרואקטיבית)ולפיכך על פני הדברים בעניין זה נראה כי הצד עם מעבידך.

  3 בפברואר 2013
 • 3 בפברואר 2013

  הפרשת פנסיה רטרואקטיבית


  בעקרון החל משנת 2008 חלק במשק צו ההרחבה לפנסיה חובה. צו ההרחבה הוא המקור המורמטיבי לקביעת הזכאותלביטוח פנסיוני לעובדים במדינת ישראל וזאת ככל שלא קיים לגביהם 'הסכם מטיב' כמשמעותו בצו ההרחבה. חיפוש פשוט בגוגל יעלה לך מספר אתרים עם נוסח צו ההרחבה.

  לשאלתך, עובד, אשר לא חל לגביו הסכם מטיב, מחויב מעסיקו בביצוע ביטוח פנסיוני בגינו, בשיעורי ההפרשות ובתנאים הקבועים בצו ההרחבה.

  בהתאם להוראות סעיף 6.ה'. לצו ההרחבה, המוע דלתחילת הזכאות לביטוח פנסיוני הינה מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה. אלא אם כן, העובד, בעת קבלתתו לעבודה, יש 'ביטוח פנסיוני כלשהו' שאז יהיה זכאי העובד לביצוע הפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. סעיף זה קובע כי ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או מתום שנת המס- המוקדם מביניהם, וזאת באופן רטרואקטיבי ליום תחילת העבודה אצל המעסיק.

  כלומר ככל שלא חל עליך הסכם מטיב וככל שלא היה לך ביטוח פנסיוני פעיל בעת קבלתך לעבודה, נראה שלא חלה על מעסיקך החובה לביצוע הפרשות מהיום הראשום לעבודתך. כי אם, מתום החודש השישי לעבודה.

  הצלחה רבה,

  3 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?