המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים? - פורום קופות גמל ופנסיה

שאלה חדשה
 • גיל

  נשלח ע"יגיל 16:17, 29 בינואר 2014

  מצאתי: "סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ואישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים שהוצא מכוחו, מאפשרים למעביד ולעובד (או לארגוניהם) להגיע להסכם לפיו ההפקדות החודשיות של המעביד לקרן פנסיה או לקופת ביטוח על שם העובד יבואו במקום מחויבותו לתשלום פיצויי פיטורים (כולה או חלקה), ואילו העובד יהיה זכאי לסכומים אלה גם אם התפטר מרצונו, בלא שהתקיים בו תנאי אחר המזכה בפיצויי פיטורים. אופציה זו אכן ממומשת בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה שהוצאו לפיהם‏‏[2]. ביום 30.6.1998 פרסם שר העבודה אישור כללי, לכל מעביד בישראל, בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים (ע"פ הסמכות שהוקנתה לו בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים). ע"פ האישור הכללי, תשלומים ששילם מעביד בגין עובדו, החל מיום 30.6.1998, לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה) או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתוכנית קצבה ולתוכנית שאינה לקצבה בקופת ביטוח, לרבות תשלומים ששולמו תוך שילוב של קרן פנסיה וקופת ביטוח בין אם יש בקופת הביטוח תוכנית לקצבה ובין אם לאו- בתנאי האישור- יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בגין השכר ממנו שולמו התשלומים ולתקופה ששולמו. קרי - מעביד שעמד בתנאי האישור לא יהיה חייב להשלים לעובד פיצויי פיטורים, ובנוסף, העובד זכאי לקבל את הכספים שהופרשו לפיצויי פיטורים בכל מקרה של הפסקת עבודה גם אם התפטר. " לפי זה אם לדוגמא לעובד מגיע פצויי פיטורים של 100,000 ש"ח, והעברתי לו לפנסיה 60,000 ש"ח, אז כאשר העובד מפסיק לעבוד אני צריך לתת לו פיצויים בסך 40,000 ש"ח?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

  עו"ד אבנר בן חיון,מנהל הפורום

  19:58, 29 בינואר 2014

  גיל שלום

  סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים קובע למעשה חריג לכלל הקבוע בחוק פיצוי פיטורים שלפיו תשלום הפיצוים לעובד הינו בגובה משכורת אחרונה כפול שנות וותק.

  מעסיק אשר הפקיד כספים לרכיב הפיצוים בקופת גמל לפיצויים / לקופת גמל לקצבה, פטור מתשלום פיצוי פיטורים (בהנחה שהפקיד על מלוא השכר לפיצוים (היינו 8.33% מדי חודש בגין כל השכר לפיצוים), ובגין כל תקופת עבודתו של העובד), וזאת ללא קשר מה הסכום הרשום ברכיב הפיצוים בקופה. המעביד במקרה זה, בתחילת העבודה, משחרר לעובד את הכספים שבקופה, מפקיד בגין העובד 8.33% מהשכר לרכיב הפיצוים ובכך תמה מבחינתו סוגית פיצוי הפיטורים של העובד.

  (האמור מובא באופן כללי לשם המחשת העקרון - בפועל קיימים תנאים הקבועים ב'אישור הכללי' של שר העבודה / בצו ההרחבה לפנסיה חובה / בהסכם העבודה הקיבוצי (לפי הענין) (שיעורי הפרשות, מועד תחילת ההפרשות וכו')).

  תגובה
 • 08:55, 2 בפברואר 2014

  מכאן שעלות העסקה של עובד צעיר גבוהה מעלות העסקה של פנסיונר שלא מקבל פנסיה. - הפליה לא חוקית.
  ובנוסף - זה שהמעסיק צריך לשלם גם פיצויי פיטורים (אם בסיום העבודה ואם לקרן) וגם פנסיה מקשה על המעסיק. כלומר חוק הפנסיה מעלה את עלות העובד.

  תגובה
 • מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

  עו"ד אבנר בן חיון,מנהל הפורום

  09:00, 2 בפברואר 2014

  גיל שלום

  יש כאן שאלה שיש להשיב עליה?

  תגובה
 • 09:59, 2 בפברואר 2014

  כן, האם באמת עלות פנסיונר נמוכה יותר?
  כי לפי החוק נראה לי שאין חיוב נוסף למעסיק. יש אפשרות לעובד לקבל את פיצויי הפיטורים בצורת פנסיה, אבל אין חובה לעובד לשלם גם פנסיה מלאה וגם פיצויים מלאים.

  תגובה
 • מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

  עו"ד אבנר בן חיון,מנהל הפורום

  17:37, 2 בפברואר 2014

  אם כוונתך לחובת עריכת ביטוח פנסיוני לפנסיונר, אזי צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע אי תחולה לגבי אדם שעבר את גיל הפרישה על חוק גיל פרישה ושמקבל גמלה (שאינה גמלת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי).

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

מנהל הפורום: עו"ד אבנר בן חיון

בעל נסיון והתמחות מיוחדת בתחום קרנות הפנסיה וקופות הגמל והביטוח. עו"ד בן חיון שימש כיועץ משפטי של מב
למידע נוסף

03-9105770 חיוג
הודעה

פורום קופות גמל ופנסיה נועד לציבור הרחב על מנת ליתן מענה ראשוני וכללי בלבד לשאלות בתחום החסכון הפנסיוני בקופות גמל ובקרנות פנסיה.

האמור בפורום זה אינו בגדר המלצה ואין לראות בו יעוץ משפטי או יעוץ או שיווק השקעות או ייעוץ או שיווק פנסיוני אלא נועד להבהרה ולהסבר בלבד.  

האמור בפורום זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני ליעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישי על פי צרכיו הספציפיים של כל פונה ומנהל הפורום אינו אחראי לתוצאות השימוש בהן.