open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 29 בינואר 2014

      המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

      מצאתי:
      "סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ואישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים שהוצא מכוחו, מאפשרים למעביד ולעובד (או לארגוניהם) להגיע להסכם לפיו ההפקדות החודשיות של המעביד לקרן פנסיה או לקופת ביטוח על שם העובד יבואו במקום מחויבותו לתשלום פיצויי פיטורים (כולה או חלקה), ואילו העובד יהיה זכאי לסכומים אלה גם אם התפטר מרצונו, בלא שהתקיים בו תנאי אחר המזכה בפיצויי פיטורים.
      אופציה זו אכן ממומשת בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה שהוצאו לפיהם‏‏[2].
      ביום 30.6.1998 פרסם שר העבודה אישור כללי, לכל מעביד בישראל, בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים (ע"פ הסמכות שהוקנתה לו בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים).
      ע"פ האישור הכללי, תשלומים ששילם מעביד בגין עובדו, החל מיום 30.6.1998, לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה) או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתוכנית קצבה ולתוכנית שאינה לקצבה בקופת ביטוח, לרבות תשלומים ששולמו תוך שילוב של קרן פנסיה וקופת ביטוח בין אם יש בקופת הביטוח תוכנית לקצבה ובין אם לאו- בתנאי האישור- יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בגין השכר ממנו שולמו התשלומים ולתקופה ששולמו.
      קרי - מעביד שעמד בתנאי האישור לא יהיה חייב להשלים לעובד פיצויי פיטורים, ובנוסף, העובד זכאי לקבל את הכספים שהופרשו לפיצויי פיטורים בכל מקרה של הפסקת עבודה גם אם התפטר. "
      לפי זה אם לדוגמא לעובד מגיע פצויי פיטורים של 100,000 ש"ח, והעברתי לו לפנסיה 60,000 ש"ח, אז כאשר העובד מפסיק לעבוד אני צריך לתת לו פיצויים בסך 40,000 ש"ח?

      29 בינואר 2014
     • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 29 בינואר 2014

      המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

      גיל שלום

      סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים קובע למעשה חריג לכלל הקבוע בחוק פיצוי פיטורים שלפיו תשלום הפיצוים לעובד הינו בגובה משכורת אחרונה כפול שנות וותק.

      מעסיק אשר הפקיד כספים לרכיב הפיצוים בקופת גמל לפיצויים / לקופת גמל לקצבה, פטור מתשלום פיצוי פיטורים (בהנחה שהפקיד על מלוא השכר לפיצוים (היינו 8.33% מדי חודש בגין כל השכר לפיצוים), ובגין כל תקופת עבודתו של העובד), וזאת ללא קשר מה הסכום הרשום ברכיב הפיצוים בקופה. המעביד במקרה זה, בתחילת העבודה, משחרר לעובד את הכספים שבקופה, מפקיד בגין העובד 8.33% מהשכר לרכיב הפיצוים ובכך תמה מבחינתו סוגית פיצוי הפיטורים של העובד.

      (האמור מובא באופן כללי לשם המחשת העקרון - בפועל קיימים תנאים הקבועים ב'אישור הכללי' של שר העבודה / בצו ההרחבה לפנסיה חובה / בהסכם העבודה הקיבוצי (לפי הענין) (שיעורי הפרשות, מועד תחילת ההפרשות וכו')).

      29 בינואר 2014
      • 2 בפברואר 2014

       המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

       מכאן שעלות העסקה של עובד צעיר גבוהה מעלות העסקה של פנסיונר שלא מקבל פנסיה. - הפליה לא חוקית.
       ובנוסף - זה שהמעסיק צריך לשלם גם פיצויי פיטורים (אם בסיום העבודה ואם לקרן) וגם פנסיה מקשה על המעסיק. כלומר חוק הפנסיה מעלה את עלות העובד.

       2 בפברואר 2014
       • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 2 בפברואר 2014

        המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

        גיל שלום

        יש כאן שאלה שיש להשיב עליה?

        2 בפברואר 2014
        • 2 בפברואר 2014

         המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

         כן, האם באמת עלות פנסיונר נמוכה יותר?
         כי לפי החוק נראה לי שאין חיוב נוסף למעסיק. יש אפשרות לעובד לקבל את פיצויי הפיטורים בצורת פנסיה, אבל אין חובה לעובד לשלם גם פנסיה מלאה וגם פיצויים מלאים.

         2 בפברואר 2014
         • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 2 בפברואר 2014

          המעביד מעביר פנסיה במקום פיצויי פיטורים?

          אם כוונתך לחובת עריכת ביטוח פנסיוני לפנסיונר, אזי צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע אי תחולה לגבי אדם שעבר את גיל הפרישה על חוק גיל פרישה ושמקבל גמלה (שאינה גמלת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי).

          2 בפברואר 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form