• 4 בספטמבר 2014

  הפרשת תגמולים לקרן פנסיה

  עובדת כמה שים.מופרש עבורי לקרן פנסיה מקיפה בפניקס,ע"י המעביד,.5% תגמולים. 8.33% (ניכוי שלי קבעתי 7%)מכיוון שההפרשה עפ"י פנסיה חובה צ"ל 6% מהשנה, האם תקין המצב?האם לא אמור המעביד להגדיל את הפרשותיו?

  4 בספטמבר 2014
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 4 בספטמבר 2014

  הפרשת תגמולים לקרן פנסיה

  שלום רב, בתרגום חופשי, שאלתך היא, האם לאור כניסתה לתוקף ביום 1/1/2014 של מדרגת שיעור דמי הגמולים המקסימלי בצו ההרחבה לפנסיה חובה (17.5% בחלוקה של 5.5%- תגמולי עובד; 6% תגמולי מעביד; 6% פ"פ), יש לפעול בהתאם להוראות צו ההרחבה ולא על פי ההסכם שהיה קיים לך (לדבריך, לפני שנים, גם כאשר שיעור ההפקדות שלפיו היה גבוה מזה שהיה בצו ההרחבה)? שאלה זו טרם הוכרעה בפסיקה, וקיימות דיעות לכאן ולכאן, ביניהן גם הדיעה הסוברת כי עובד שההפרדות בגינו היו בשיעור של 18.33% ערב השינוי שבשנת 2014, המעסיק יכול להישאר בשיעור הפרשות זה ולא להחיל את הוראות הצו. כאמור בענין זה טרם ניתנה הכרעה בבית הדין לעבודה

  4 בספטמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?