• 26 בינואר 2015

  שיעור הפקדות במבטחים

  שלום רב , כתוב לי בהסכם כי שיעור ההפקדות בין מעסיק לעובד יהיה 5.5% לתגמולי העובד, תגמולי מעסיק 6% פיצויים 6% . מה זה אומר? תודה

  26 בינואר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 26 בינואר 2015

  שיעור הפקדות במבטחים

  ההפקדות לקרן פנסיה מורכבות משני רכיבים: 1. רכיב תגמולים ו-2 רכיב פיצויים. רכיב התגמולים מחולק לשניים- ניכוי עובד ותשלומי מעסיק. שיעור ההפקדות המותר לקרן פנסיה קבוע בתקנות מס הכנסה ובמתחם שיעורי ההפקדות המותר - יש וריאציות בהסכמי עבודה. בהתאם לשיעורי ההפקדות שתיארת בהסכם העבודה (שהוא בד"כ המקובל בהפקדות לקרן פנסיה), מדי חודש המעסיק מנכה ממשכורתך את חלקך בתשלומי- הרכיב שנקרא כנ"ל - 'תגמולי עובד', ומשלם כנגדו תשלומי מעסיק 'תגמולי מעסיק' ובנוסף מפקיד מדי חודש על חשבון או 'במקום' פיצוי הפיטורים שעתידים להשתלם לך בעת סיום העסקתך בחברה בנסיבות שיזכו אותך בפיצוי פטורים. כל הסכומים האלה מרכיבים את 'יתרת הזכאות הצבורה' שעל שמך בחשבונך בקרן הפנסיה ונחסכים לפנסיה לגיל זקנה. מרכיבי התגמולים מנוכים לך 'דמי סיכון' בקרן הפנסיה בגין רכיבי הפנסיה 'הביטוחיים' - של פנסית נכות ושל פנסית השאירים, בהתאם לכיסוי הביטוחי (מסלול הביטוח) החל עליך בקרן הפנסיה. מכל התשלומים האלה מנוכים גם דמי ניהול לחברה המנהלת לקרן הפנסיה. אתה יכול לראות את ההפרשות השוטפות בחשבונך בקרן הפנסיה (ניתן לראות זאת באיזור האישי שלך באתר האינטרנט או בדוח השנתי שאתה מקבל מקרן הפנסיה מדי שנה (באזור מרץ בגין השנה החולפת).

  26 בינואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?