שכיר מעלים מס - פורום עבירות מס כלכליות

שאלה חדשה
 • איתן

  נשלח ע"יאיתן 17:43, 17 בפברואר 2013

  אם המעביד מבקש מהשכיר להעלים מס, האם גם השכיר ייענש?

  השב
 • 01:18, 21 בפברואר 2013

  השכיר מתבקש על ידי המעביד ליתן הסכמתו שתלוש השכר לא ישקף את מלוא השכר המשתלם לו והשכיר הסכים.כך אני מבין את העובדות.האם אלה הן ו/או שהשכיר הוא מנהל חשבונות שכיר בעסקו של המעביד?
  בשני המקרים השכיר ייענש שהרי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מדבר גם על עזרה לאדם אחר להתחמק ממס.

  תגובה
 • 10:52, 28 בפברואר 2013

  לא הבנת. השכיר התבקש לא להדפיס כל קניה של לקוח. זה המצב. מה העונש על כך?

  תגובה
 • 21:25, 28 בפברואר 2013

  להלן תשובה: מי שנתבקש על ידי מעבידו לסייע למעביד להעלים הכנסות על ידי השמטת תמורות ממכירות מספרי המעביד,הוא "מסייע לאדם אחר להתחמק ממס" כאמור בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה. העובד נתפס באחריות פלילית וכול טענת הגנה שיעלה לא תפטור אחריות ממנו. יתכן ויבקשוהו לשמש כעד מדינה מכוח היותו שותף לעבירה במעמד משני.
  יצחק בורובסקי

  תגובה

עבירות המס (עבירות לפי חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה ועוד) מוגדרות כעבירות "צווארון לבן".
בית-המשפט העליון קבע, לא אחת, כי המדובר בעבירות המהוות "מכת מדינה" ו- "ספורט לאומי" שיש למגרן ולהוקיען בתוקף שכן פגיעה בקופת המדינה שוות ערך (אם לא יותר) לפגיעה ישירה בכיסו של כל אחד מאזרחי המדינה- גזל וגניבה של ממש.
מדיניות הענישה הנוהגת בבתי-המשפט בישראל הינה כי העונש ההולם והראוי לנאשמים שהורשעו בעבירות מס, גם בעבירות "טכניות" כדוגמת אי-הגשת דוחות חודשיים למע"מ הינו עונש מאסר מאחורי סורג ובריח לצד קנס כספי משמעותי, קל וחומר עת עסקינן בעבירות מס "מהותיות" כדוגמת ניכוי חשבוניות פיקטיביות במסגרת הדיווחים החודשיים.
לא פעם, המדובר בנאשמים (בעלי חברות, עוסקים מורשים, מנהלים פעילים ומעורבים אחרים) שזוהי להם ההסתבכות הראשונה בפלילים, הסתבכות שעלולה לשבש את כל מהלך חייהם האישיים והעסקיים.
מטרתו של הפורום הינו לתת מענה לשאלות הפונים בכל הנוגע לפן הפלילי בתחום המיסים, החל משלב הביקורת וההזמנה לחקירה ועד לשלב ניהול ההליך אל מול רשויות המס ובתי-המשפט.
ייצוג על ידי עורך-דין בקיא בתחום עבירות המס מחויב המציאות וחשוב מעין כמותו.