• 24 ביוני 2013

    כתיבת הסכם ששולל סרבנות גט

    האם ניתן ומקובל לעשות הסכם לפני נישואין שבו כתוב שאסור על בן או בת הזוג לסרב לגט במידה ואחד מהם רוצה?
    האם ניתן לכתוב סעיף כזה בהסכם ממון או שיש לעשות הסכם מיוחד בנפרד?

    24 ביוני 2013