• 14 באוגוסט 2014

  הליך תקין של רישוי בנייה

  שלום רב. קיבלנו מכתב ממנהל ההנדסה של העירייה, ובו בקשת להיתר בניה שהגישו שכנינו הגרים בדופלקס. הם מבקשים: תוספת שטחים בקומות חלקיות בקומה ג' ובקומה ד + גגון (על גבי מרפסות קיימות).
  על המכתב חתומה מהנדסת העיר.
  הבקשה על כל נספחיה מצויה במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לעיוננו.
  השאלה היא: האם ההליך התקין אינו דורש שהמבקש יגיע לשכניו עם התוכניות, ויחתים אותם על התוכניות?
  יש לציין שהשכן הינו בעל תפקיד בכיר בעירייה.
  תודה רבה.

  14 באוגוסט 2014
 • מנהל הפורום ציון יהודאי 14 באוגוסט 2014

  הליך תקין של רישוי בנייה

  אלכסנדרה שלום.
  עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), אכן נדרשת חתימתם של כלל של הבעלים בנכס על הבקשה להיתר. אלא שבהיעדר חתימה של מי מהם, ובהתאם לתקנה 2ב(1) , אם לא כל הבעלים בנכס חתמו על הבקשה להיתר,על מבקש ההיתר להמציא לוועדה המקומית העתק מהבקשה לאלה שלא חתמו והוועדה תמציא להם את ההעתקים; כאן יוער כי עם קבלת ההודעה על בקשה להיתר, עומדת לכם הזכות להתנגד להיתר, וזאת מטעמים תכנוניים בלבד. כאן מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד המתמחה בתחום. ועדת המשנה להתנגדויות תזמן אתכם לדיון, תדון בהתנגדות ותודיעכם את החלטתה. לכם עומדת הזכות, אם התנגדותכם תידחה, להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית על ההחלטה בהתנגדות.
  בהצלחה

  14 באוגוסט 2014
  • 15 באוגוסט 2014

   הליך תקין של רישוי בנייה

   תודה רבה.

   15 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?