• 25 בפברואר 2015

  עונש על תגובה לאחר תקיפה אלימה

  שלום
  האם כאשר אדם מחזיר באלימות לאחר שאדם אחר תקף אותו ראשון האם מקלים בעונש של המותקף הראשון (מתחשבים)?

  25 בפברואר 2015
 • 25 בפברואר 2015

  עונש על תגובה לאחר תקיפה אלימה

  שלום סער,
  על מנת לתת לך תשובה מוסמכת ובדוקה עלי לקבל ממך פרטים רבים נוספים, בעיקר על נסיבות האירוע.
  באופן כללי, מבלי לקחת בחשבון האם היתה לך הצדקה לפעול תוך "הגנה עצמית", מתחשבים בהתגרות מיידית של המתלונן ומה היתה עוצמתה בפועל, מידת תרומתו לאירוע האלים וכד', לצורך הקלה בעונש.

  העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, דהיינו קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו.
  אשמתו של הנאשם היא הבסיס לקביעת העונש, אולם יש להביא בחשבון גם את ההשפעות הצפויות של העונש על עתידו של הנאשם ועל סיכויי שיקומו בחברה.
  עונש הוגן הוא עונש המאזן נכונה בין כלל הנסיבות ובעיקר ראוי לשקול את מניעיו ומטרותיו של הנאשם, עברו ונסיבותיו האישיות והכלכליות, בית המשפט חייב להתחשב בהשפעות אשר הביאו את הנאשם לעבור את העבירות ומנסיבותיו האישיות.

  בברכה,

  25 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?