נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
אנונימית

האם ניתן לתבוע פיצויים כספיים ממטריד מינית?

שאלה: האם ניתן לתבוע פיצויים כספיים ממטריד מינית? אנונימית

עו"ד פלילי יאיר רגב

שלום, חסרים פרטים רבים ולכן אתן לך תשובה כללית: על-פי סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית ניתן להגיש תביעה נזיקית (תביעה אזרחית לפיצוי) עקב הטרדה מינית או התנכלות: הגשת תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה או הגשת תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית (לא במסגרת עבודה). כידוע, הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות אשר הנפגע מהן רשאי להגיש בגינן תביעה לפיצוי כספי. במקרה הראשון בו ההטרדה המינית או ההתנכלות מתרחשות בסיטואציה הקשורה למקום העבודה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה. אדם המגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית הדין (אגרה מופחתת). • התביעה יכולה להיות מוגשת על-ידי המוטרד/ת כנגד המטריד/ה וכן כנגד מקום העבודה (בשל התנכלות או בשל אי קיום הוראות החוק לעניין נקיטת אמצעי מנע או קיום הליכי בירור). • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי בגין נזקיו המוכחים של התובע (אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ש"ח. במקרה השני בו ההטרדה המינית או ההתנכלות מתרחשות בסיטואציה שאינה קשורה למקום העבודה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית משפט השלום. • בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי בגין נזקי התובע או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ש"ח. חשוב לדעת: • תקופת ההתיישנות על תביעות אזרחיות בעקבות הטרדה מינית היא שבע שנים. • על פי תיקון לתקנות בתי המשפט משנת 2014, אדם המגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית משפט השלום (אגרה מופחתת). כן פתוחה בפניך הדרך להגיש תביעה אזרחית נגררת, זו תביעה המוגשת בעקבות הרשעה בהליך הפלילי שהתקיים בעניינו של הנאשם, במידה ואכן היתה תלונה במשטרה והוגש כתב אישום. • התביעה היא תביעה אזרחית השייכת לענף דיני הנזיקין. • תפקידו של המשפט האזרחי במסגרת דיני הנזיקין הוא, לנסות להשיב את המצב לקדמותו באמצעות פיצוי כספי לנפגע, בעבור הנזקים שנגרמו ע"י הפוגע. • היתרון העיקרי בהגשת תביעה במסלול זה הוא שלא יהיה צורך בהוכחת עצם ביצוע מעשה העבירה ואחריות הפוגע לביצועה, כיוון שהדבר נקבע כבר בהליך הפלילי. • התביעה הנגררת נדונה בפני אותו בית משפט שדן בתיק בהליך הפלילי ומכיר את העובדות. על התובע נותר להוכיח רק את הנזק שנגרם ואת אחריות הפוגע לנזק זה. בהתאם לכך, יפסוק בית המשפט את גובה הפיצוי. • בתביעה אזרחית נגררת, בשונה מההליך הפלילי, סכום הפיצוי אינו מוגבל וייקבע לפי גובה הנזק. רצוי לזכור, עובדת שחשה כי היא נפגעה מהטרדה מינית במקום העבודה יכולה להגיש תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. הגשת תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אינה חוסמת את האפשרות להגיש תלונה פלילית או תביעה אזרחית וההחלטה בסיום בירור התלונה במקום העבודה אינה מחייבת לגבי ההליכים האחרים. בכבוד רב,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום עבירות אלימות